Особливості перекладу екзотизмів постколоніального літературного твору

  • Ірина Євгенівна Фролова ХНУ імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0002-9260-229X
  • Дар'я Олександрівна Набокова ХНУ імені В.Н. Каразіна
  • Є. О. Овчаренко
Ключові слова: культурно-дискурсивна функція, переклад, постколоніальна література, слова-екзотизми

Анотація

Дослідження присвячено аналізу перекладу слів-екзотизмів роману С. Рушді «Опівнічні діти» українською і російською мовами. Постколоніальна література визнана такою, що становить значний інтерес для перекладознавства. Загальні проблеми її аналізу стосуються метафоричного зв’язку між цією літературою та перекладом, а до конкретних належать проблеми її перекладу, включно із проблемою перекладу слів-екзотизмів. Слова-екзотизми – слова-реалії та варваризми властиві постколоніальній літературі, оскільки вони виконують важливу функцію культурного маркування авторського дискурсу. У перекладознавчому аспекті слова-екзотизми досліджуваного роману вивчено в перекладах цього роману українською та російською мовами. Результати дослідження засвідчили, що найчастіше перекладачі відтворюють функцію цих слів, використовуючи транскодовані узуальні чи оказіональні відповідники-варваризми, або створюючи такі транскодовані відповідники-неологізми. Менш типовим є використання еквівалентів/функціональних аналогів, поданих словами, що належать до питомої лексики чи асимільованих запозичень, що свідчить про невдачу перекладача у відтворенні культурно-дискурсивної функції екзотизмів.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Вайсбурд М. Л. Реалии как элемент страноведения / М. Л. Вайсбурд // Русский язык за рубежом. – 1972. – №3. – С. 98–100.

Верещагин Е. М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. – М. : МГУ, 1983. – 269 с.

Зорівчак Р. Розкошуючи мовою перекладу: роман Салмана Рушді «Опівнічні діти» вийшов українською мовою // Літературна Україна. – 2009. – 28 трав. – С. 7.

Иванов В. О. Английская безэквивалентная лексика и ее перевод на русский язык / В. О. Иванов. – Л. : ЛГУ, 1995. – 95 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В. І. Карабан. – Вінниця : Нова Книга, 2004. – 576 с.

Стернин И. А. Лексическая лакунарность и понятийная безэквивалентность / И. А. Стернин. – Воронеж : ВГУ, 1997. – 195 c.

Фененко Н. А. Язык реалий и реалии языка / Н. А. Фененко. – Воронеж : ВГУ, 2001. – 140 с.

Ashcroft В. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures / B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. – London & New York : Routledge, 1989.

Bandia P. F. Translation as Reparation: Writing and Translation in Postcolonial Africa / P. F. Bandia. – Manchester : St. Jerome Publishing, 2008.

Barucha R. Rushdie’s Whale / Rustom Barucha // Fletcher M. D. (ed.) Reading Rushdie: Perspectives on the fiction of Slaman Rushdie. – Amstredam : Rodopi, 1994.

Blaise C. A Novel of India’s Coming of Age [Electronic resource] / Clark Blaise // The New York Times. – April 19, 1981. – [Cited 2013, 15 March]. – Available from: http://www.intralinea.it/.

Gane G. Postcolonial Literature and the Magic Radio: The Language of Rushdie’s Midnight’s Children / Gillian Gane // Poetics Today, 2006.

Larson M. L. Meaning-Based Translation: A Guide to Cross-Language Equivalence / M. L. Larson. – Lanham and New York : University Press of America, Inc, 1984.

Mohit K. Ray. The Atlantic Companion to Literature in English / K. Ray Mohit. – Atlantic Publishers & Distributors, 2007 – P. 453-454.

Rushdie S. Imaginary Homelands: Essays and Criticisms / Salman Rushdie. – London : Granta, 1991.

Spivak G. The Politics of Translation / Gayatri Chakravorty Spivak // The Translation Studies Reader / [Ed. by L. Venuti]. – London and New York : Routledge, 2000.

Tymoczko M. Post-Colonial Writing and Literary Translation / Maria Tymoczko // Post-Colonial Translation: Theory and Practice. Ed. by S. Bassnett and H. Trivedi. – London and New York : Routledge, 1999.

Tymoczko M. Translation in a Postcolonial Context. Early Irish Literature in English Translation / Maria Tymoczko. – Manchester : St. Jerome Publishing, 1999.

Tymoczko M. Translations of Themselves: the Contours of Postcolonial Fiction. In Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era. Sherry Simon & Paul St-Pierre (eds) / Maria Tymoczko. – Ottawa : University of Ottawa Press, 2000.

Zabus C. The African Palimpsest: Indigenization of Language in the West African Europhone Novel / C. Zabus. – Amsterda & Atlanta : Rodopi, 1991.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Фролова, І. Є., Набокова, Д. О., & Овчаренко, Є. О. (2017). Особливості перекладу екзотизмів постколоніального літературного твору. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 37-46. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-05