Когнітивні характеристики ритмічних та метафорично-ритмічних жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю)

  • Олена Вікторівна Максименко ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: жестово-вербальне висловлення, комунікативна взаємодія, метафоричний жест, об’єкт референції, раціональна / емоційна сфера свідомості, підсвідомість, ритмічний жест

Анотація

У статті обґрунтовується гіпотеза, згідно якої жест і мовлення становлять єдиний механізм смислотворення в комунікативних процесах. Встановлено одиницю аналізу взаємодії жесту і мовлення – жестово-вербальне висловлення як таке, що містить жестову та вербальну складові й функціонує у реальній ситуації комунікативної взаємодії.

З опорою на методологічну базу когнітивної лінгвістики жестово-вербальні висловлення класифіковано за психічними сферами свідомості / підсвідомості, на які вони орієнтовані (раціональні, емоційні, сугестивні) та за їх комунікативною / мета-комунікативною функцією (наративні та метанаративні). Ритмічні жестово-вербальні висловлення віднесено до сугестивних / метанаративних, а метафоричні – до раціональних / наративних.

У фокусі уваги статті є особливості функціонування метафорично-ритмічних жестово-вербальних висловлень, які інтегрують властивості метафоричних і ритмічних жестів. Дякуючи метафоричності, такі жестово-вербальні висловлення репрезентують абстрактні об’єкти референції (події / ситуації) як фізичні об’єкти, яким мовець надає певної форми та розміщує у просторі. Це надає можливість ввести ці події /ситуації у фокус уваги адресата. Повтор метафоричних жестів представляє описувані події / ситуації як такі, що цілком відповідають очікуванням й тим самим сприяє ритмізації мовлення й автоматизації його сприйняття. Ритмізація метафоричних жестів є одним із способів управління увагою адресата. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Болтаева С.В. Ритмическая организация суггестивного текста : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.01 / С.В. Болтаева ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2003. – 25 с.

Максименко О.В. Когнітивна класифікація жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв'ю) / О.В. Максименко, А.П. Мартинюк // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна, 2016. – Вип. 84. – С. 7–16.

Мартынюк А.П. Когнитивно-коммуникативная лингвистика: в поисках базовых принципов и методик анализа / А.П. Мартынюк // Когниция, коммуникация, дискурс. – Харьков : Харьковский нац. ун-т имени В.Н. Каразина, 2016. – № 12. – с. 17–35.

Никитин М.В. Основания когнитивной семантики : [учебное пособие] / М.В. Никитин. – СПб. : Изд-во РГПУ, 2003. – 277 с.

Cienki A. Metaphor, gesture, and thought / A. Cienki, C. Müller // The Cambridge Handbook of Metaphor and Thought. – Cambridge : Cambridge University Press, 2008. – Р. 483–501.

Kelly S.D. Gesture gives a hand to language and learning : perspectives from cognitive neuroscience, developmental psychology and education / S.D. Kelly, S.M. Manning, S.Rodak. – Germany : The University of Trier // Language and Linguistics Compass. – 2008. – Vol. 2 (4). – Р. 569–588.

Lakoff G. Metaphors we live by / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago, IL : University of Chicago Press, 2003. – 276 p.

Martynyuk A. Gesture-verbal utterances from the cognitive perspective / A. Martynyuk. – Advanced Education. – 2016. – Issue 6. – P. 47–52. [Electronic resource] – Access: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.85314.

McNeill D. Hand and mind : What Gestures Reveal about Thought / D. McNeill. – Chicago, IL : University of Chicago Press, 1992. – 416 p.

McNeill D. Gesture and thought. Chicago, IL : University of Chicago Press, 2005. – 328 p.

McNeill D. Right brain and gesture / D. McNeill, L. L. Pedelty // Language, gesture, and space / [Eds. Karen Emmorey and Judy S. Reilly]. – Hillsdale, NJ, England : Lawrence Erlbaum Associates, 1995. – Р. 63–85.

Pierce C.S. The collected papers. Volume 2 / C.S. Pierce / [Eds. Charles Hartshorne and Paul Weiss]. – Cambridge M. A. : Harvard Un-ty Press, 1931–1936. – Р. 254–263.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Максименко, О. В. (2017). Когнітивні характеристики ритмічних та метафорично-ритмічних жестово-вербальних висловлень (на матеріалі американського розважального телеінтерв’ю). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 95-100. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-13

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)