Емотивна лексика історій Каті Петровської «Vielleicht Ester» в українському перекладі

  • Наталія Василівна Романова Херсонський державний університет
Ключові слова: емотивна лексика, емоції, переклад, прийом

Анотація

У статті розглянуто особливості українського перекладу німецькомовної емотивної лексики – носія людських емоцій. Визначено, що культурні відмінності німецької і української мов зумовлюють використання при трансляції емотивної лексики з німецької мови на українську мову двох різновидів прийомів: теоретично можливих і прийомів, що виходять за межі теоретично можливих. Теоретично можливі прийоми охоплюють регулярні (словникові) відповідники й нерегулярні (контекстуальні та поняттєві заміни), прийоми, що виходять за межі теоретично можливих, зводяться до нівелювання емотивного контексту або емотивного значення лексеми в лінгвістичному контексті, ігнорування графічного виділення емотивної лексики, а також поєднання граматичних (зміна порядку частин речення) і лексичних (додавання соматизмів) трансформацій, антонімічного перекладу з додаванням модальних дієслів або лексико-семантичних замін.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бродовська В.Й. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові / Бродовська В.Й., Патрик І.П., Яблонко В.Я. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2005. – 224 с.

Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : Навч. посібник / Т.С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.

Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту : Навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / М. Крупа. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 416 с.

Кухаренко В.А. Интерпретация текста: Учеб. пособие [для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.»] / В.А. Кухаренко. – 2-е изд. , перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 192 с.

Латинско-русский словарь / [сост. А.М. Малинин]. – М. : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1961. – 764 с.

Новий тлумачний словник української мови : У трьох томах / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – К. : АКОНІТ, 2003. – Т. 1 : А–К. – 928 с.

Петровська К. Мабуть Естер: [Історії] / К. Петровська ; [пер. з нім. Ю. Прохаська]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 228 с.

Психологічний словник / [за ред. В.І. Войтка]. – К. : Вища школа, 1982. – 216 с.

Радчук В. На жертовнику мистецтва / В. Радчук // «Хай слово мовлене інакше…» : Статті з теорії, критики та історії художнього перекладу / [упоряд. В. Коптілов]. – К. : Дніпро, 1982. – С. 19–40.

Рихло П. Нетлінне дерево роду / П. Рихло // К. Петровська Мабуть Естер ; [пер. з нім. Ю. Прохаська]. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – С. 217–224.

Семотюк О.П. Сучасний словник іншомовних слів / О.П. Семотюк. – Х. : Ранок, 2008. – 688 с.

Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / В. И. Шаховский. – М. : ЛКИ, 2008. – 208 с.

Petrowskaja K. Vielleicht Ester : [Geschichten] / K. Petrowskaja. – Berlin : Suhrkamp, 2015. – 288 S.

WAHRIG. Wörterbuch der deutschen Sprache / [von R. Wahrig-Burfeind]. – München : dtv, 2012. – 1152 S.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Романова, Н. В. (2017). Емотивна лексика історій Каті Петровської «Vielleicht Ester» в українському перекладі. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 29-36. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-04