Порівняльний аналіз колокаційної структури спеціалізованих термінологічних сполучень (на прикладі документів НАТО, СОТ, ООН)

  • Юлія Ігорівна Дем’янчук Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Ключові слова: ідіоматичний сталий вираз, колокація, міжнародні документи, порівняльний аналіз, спеціалізована термінологія

Анотація

У статті здійснюється порівняльний аналіз окремих колокацій із документів НАТО, СОТ, ООН. Розглядається тематична спеціалізація міжнародної термінології, виділяються спільні та відмінні властивості трьох лексикографічних пластів. На основі спільного слова-колоката, подаються варіанти англійськомовних ідіоматичних сталих виразів та можливі варіанти їх перекладу українською мовою. Ідіоматичні сполучення з офіційних документів НАТО відіграють вагому роль в системі міжкультурної мілітарної комунікації. Термінологія СОТ – важливий фактор міжнародної торговельної співпраці. Сталі термінологічні сполучення ООН – чи не найвагоміший безпековий, культурно-освітній та екологічний комунікаційний фактор. Отже, точний та якісний переклад спеціалізованих термінів вказаних міжнародних організацій набуває особливого значення в умовах геополітичних змін та міжкультурної співпраці. Якісно сформовані колокаційні словники зі спеціалізованими термінами НАТО, СОТ, ООН та інформація, отримана в результаті обробки документів, дасть можливість розвивати військову, авіаційну, торговельно-економічну та безпекову співпрацю на більш високому рівні. Дане дослідження можна вважати основою для формування порівняльного колокаційного словника-тезауруса як особливого додатка до підкорпусу НКРМ (Національного корпусу російської мови), в якому здійснюється переклад з англійської на українську мову і навпаки. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Влавацкая М.В. Словарь коллокаций как ресурс синтагматического потенциала слова / М.В. Влавацкая // Lingua mobilis. – 2011. – № 2(28). – С. 59–69.

Е-бібліотека Організації північноатлантичного договору [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nato.int.

Ідіоми в англійській мові (English idioms) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liuro.com.ua/idiomy-v-anhlijskij-movi-english-idioms.

Куценко Д.С. Образование неологизмов в военной терминологии [Электронный ресурс] / Д.С. Куценко, Е.А. Ширшикова // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 8. – С. 121–122. – Режим доступа : http://www.expeducation.ru.

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ruscorpora.ru.

Основные документы Организации Объединенных Наций [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org.

Чеботарева В.В. Актуальные проблемы перевода текстов военной тематики / В.В. Чеботарева // Преподавание иностранных языков: теория и практика : сб. науч. и науч.-метод. работ / под общ. ред. Е.И.Энгель. – М. : Факультет иностранных языков МГУ, 2005. – С. 56–59.

Шанаева М.А. Словарный состав английского языка делового общения : Онтология и эвристика : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Шанаева Мадина Асланбековна. – М., 2000. – 185 с.

Documents, data and resources by World Trade Organization [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://www.wto.org.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Дем’янчук, Ю. І. (2017). Порівняльний аналіз колокаційної структури спеціалізованих термінологічних сполучень (на прикладі документів НАТО, СОТ, ООН). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 145-151. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-21