Індивідуалізація концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея

  • Любов Ярославівна Брославська ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: американський художній дискурс, Ернест Хемінгуей, ідіодискурс, когнітивна ознака, концепт ВІЙНА, трансформація

Анотація

Стаття присвячена трансформаціям когнітивних ознак концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Е. Хемінгуея порівняно з американським художнім дискурсом 1920-х – 1960-х років. Варіювання колективного vs індивідуального засвідчене специфікою поняттєвого, образного та ціннісного складників досліджуваного концепту. Поняттєвий складник концепту ВІЙНА як носій типової, логічно упорядкованої інформації зазнає кількісних та структурних трансформацій в індивідуальній концептосфері письменника порівняно з однойменним концептом загальноамериканської картини світу, який слугує основою формування індивідуалізованого концепту ВІЙНА. Трансформації образно-ціннісного складника концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Е. Хемінгуея стосуються певних номінативних засобів і частотності їх застосування для об’єктивації характеру військового конфлікту, яка відрізняється від загальноприйнятої в американській МКС. Лінгвокультурний концепт ВІЙНА слугує ключовим дискурсотвірним в ідіодискурсі Е. Хемінгуея, що лежить в основі розгортання смислів дискурсу. Для Е. Хемінгуея як представника «втраченого покоління» ВІЙНА акумулює мілітарне і трагічне світосприйняття письменника-пацифіста.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Довганчина Р.Г. Відтворення ідіостилю Ернеста Гемінґвея в українських та російських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Р.Г. Довганчина. – Київ, 2011. – 221 с.

Кубрякова Е.С. Роль человеческого фактора в языке. Язык и порождение речи / Е.С. Кубрякова, А.М. Шахнарович, Л.В. Сахарный – М. : Наука, 1991. – 237 с.

Литвинов О.О. Концептуальна метафора англомовних номінацій невербальних зорових знаків комунікації / О.О. Литвинов // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія: Філологія, педагогіка, психологія. – 2014. – Вип. 28. – С. 29–38.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Брославська, Л. Я. (2017). Індивідуалізація концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 65-71. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-09