Удосконалення заочної освіти елементами дистанційного навчання

Ключові слова: заочна освіта, елементи дистанційної освіти, самонавчання, сучасні технології

Анотація

Стаття присвячена феномену зростаючого попиту на заочну освіту в XXI столітті й зниженню рівня викладання за цією формою. Сьогодні традиційна заочна освіта не в змозі забезпечити високу ефективність підготовки фахівців. Протиріччя існуючого потенціалу електронного навчання  в сучасній освіті й слабо розвиненої організаційно-педагогічної підтримки процесу підготовки студентів-заочніків є очевидною.

Заочна освіта, як і раніше, є невід'ємною частиною вищої освіти, й більшою мірою спрямована на самостійну роботу студентів. Метою даної роботи є виявлення перспектив розвитку навчання іноземної мови шляхом упровадження різних елементів дистанційних технологій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Овсянников В.И. Заочное и дистанционное образование: близнецы или антиподы? / В.И. Овсянников // Открытое образование. – 2002. – № 2. – С. 64–74.

Петров Н.В. Высшее заочное образование: проблемы и перспективы развития [Электронный ресурс] / Н.В. Петров. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/vysshee-zaochnoe-obrazovanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya

Тавгень И.A. Дистанционное обучение: опыт, проблемы, перспективы / И.A. Тавгень; под ред. Ю.В. Позняка. – [2-е изд., исправл. и доп.]. – Минск : БГУ, 2003. – 227 с.

Хусаинова Е.Н. Методика обучения и организация самообучения английскому языку на заочном отделении неязыковых вузов [Электронный ресурс] / Е.Н. Хусаинова. – Режим доступа : http://vestnik.stavsu.ru/54-2008/09.pdf

Abel R. Implementing the Best Practices in Online Learning / R.Abel // EDUCAUSE Quarterly. – #28(3). – 2005. – S. 75–77.

Aspin D.N. Second International Handbook of lifelong learning / Aspin D.N.,
Chapman J.D., Evans K., Bagnall R.G. // Springer International handbooks of education. – P. 1. – London, NewYork : Introduction, 2012. – P.45–46.

Boezerooy P. Models of Technology and Change in Higher Education / Boezerooy P., Collis, B., Van Der Wende // International Comparative Survey on the Current and Future Uses of ICT in Higher Education : Paper presented at 24th Annual EAIR Forum. – Prague, 2002.

Chickering A.W. Implementing the Seven Principles: Technology as Lever 9 [Electronic resource] / Chickering A.W., Ehrmann S.C. // AAHE Bulletin, #49(2). – 1996. – S. 3–6. – Access mode : http://sphweb. bumc.bu.edu/otlt/teachingLibrary/Technology/seven_ principles.pdf

Donohue B. Faculty and Administrators Collaborating for E-Learning Courseware 9 [Electronic resource] / Donohue B., Howe-Steiger L. // Educause Quarterly, 28 (1). – 2005. – S. 20–32. – Access mode : http://er.educause.edu/articles/2005/1/faculty-and-administrators-collaborating-for-elearning-courseware

Guri-Rosenblit S. Digital technologies in higher education: Sweeping expectations and actual effects / S. Guri-Rosenblit. – New York : Nova Science Publishers, Inc., 2009. – P. 25–26.

Кeegan D.A. Typology of distant learning systems / D.A. Кeegan // Distance Education: new perspectives / Ed. by K. Harry. – New York : Routledge, 1993 – P. 63.

McQuerrey L. Why Is Teamwork Important in the Classroom? [Electronic resource] / L. McQuerrey. – Access mode : http://work.chron.com/teamwork-important-classroom- 18281.html

Reynolds L. Giving Student Feedback: 20 Tips To Do It Right [Electronic resource] / L. Reynolds. – Access mode : http://www.opencolleges. edu.au/informed/features/giving-student-feedback/

Trucano M. Knowledge Maps: Icts in Education / M. Trucano // Infodev. World Bank: The Information for Development Program. – Washington D.C., 2005. – P. 35–38.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Galstyan, A. (2017). Удосконалення заочної освіти елементами дистанційного навчання. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 187-195. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-28