Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху

Ключові слова: аудіоопис, перекладацькі способи та трансформації, субтитрування для осіб з вадами слуху, трансадаптація

Анотація

Статтю присвячено проблемі перекладу та адаптації англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів, а також доступності інформації для осіб з вадами зору та слуху. У роботі аналізуються особливості укладання субтитрів та правил аудіоопису, досліджуються проблеми, пов’язані з навичками читання та розуміння тексту у осіб з вадами слуху, розглядаються перекладацькі трансформації та способи перекладу аудіовізуальної продукції для зазначених аудиторій.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Борщевский И. Особенности создания субтитров для лиц с нарушением слуха. – [Электронный ресурс] / И. Борщевский. – Режим доступа : https://vk.com/doc43544364_ 438781979? hash=52dc4af4fc6b30ea4d&dl=3f5cb80cf20d25f4c9.

Демчук А.Б. Відеоконтент для незрячих: метод тифлокоментування [Електронний ресурс] / А.Б. Демчук. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/ videokontent-dlya-nezryachih-metod-tiflokomentuvannya.

Досвід європейських країн щодо забезпечення потреб людей з вадами зору та слуху у сфері телерадіомовлення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nrada.gov.ua/ua/ mizhnarodnadiyalnist/ 1267777716/14434.html.

Когда оживают субтитры [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.tvdeaf.ru/?id=5731.

Концепция тифлокомментирования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://nikfi.ru/short-stories/typhloconcept/.

fallacies about Subtitling for the d/Deaf and the hard of Hearing [Electronic resource]. – Access : http://www.jostrans.org/issue10/art_neves.pdf.

Audiovisual Translation: Subtitling for the Deaf and Hard-of-Hearing [Electronic resource]. – Access: http://www.academia.edu/1589609/Audiovisual_translation_ Subtitling_for_the_deaf_and_hard-of-hearing.

Baker R. Handbook for Television Subtitlers / R. Baker et al. – Winchester: University of Southampton and Independent Broadcasting Authority. – 1984. – P. 40.

Branigan E.R. Point of View in Cinema: A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film / E.R. Branigan. – Berlin : Mouton Publishers. – 1984. – P. 99.

De Linde Z. Linguistic and Visual Complexity of Television Subtitles / De Linde Zoé. – Bristol : University of Bristol. PhD Thesis. – 1997. – P. 22.

Ivarsson J. Subtitling / J. Ivarsson, M. Carroll. – Simrishamn : TransEdit HB. 1998. – P. 72.

Karamitroglou F. A proposed set of subtitling standards in Europe [Electronic resource] / F. Karamitroglou // Translation Journal. – 1998. – 2(2). – Access : http://translationjournal.net/journal/04stndrd.htm.

Quigley St. Language and Deafness / Stephen Quigley, Peter Paul. – California : College-HillPress, 1984.

Rodda M. Language, Cognition and Deafness / M. Rodda, C. Grove. – London : Lawrence Arlbaum Associates. – 1987.

Translation and Localization [Electronic resource]. – Access : http://tri-lin.com/translation-localization/.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Лук’янова, Т. Г. (2017). Трансадаптація англомовних та україномовних аудіовізуальних текстів для осіб з вадами зору та слуху. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 47-51. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-06