Лінгвокогнітивнй погляд на здійснюваний від першої особи словесний опис переживаної емоції

  • Olga Vakhovska Київський національний лінгвістичний університет
Ключові слова: емоційний досвід, емоція, здійснюваний від першої особи словесний опис, ім’я емоції, когнітивна лінгвістика, концепт емоції, невимовність емоційного досвіду

Анотація

Ця стаття розглядає відношення між емоціями, концептами емоцій та іменами емоцій в здійснюваному від першої особи словесному описі переживаних емоцій. Стаття підтверджує з лінгвістичної точки зору, що імена емоцій з прямими значеннями не охоплюють емоційний досвід в його повноті та багатогранності. Новизна статті обумовлена саме запропонованою – лінгвістичною – точкою зору на невимовність емоційного досвіду, тоді як сам постулат про таку невимовність є відносно не новим, та недостатність засобів мови для опису суб’єктивного, зокрема емоційного, досвіду неодноразово підкреслювалася дослідниками в областях когнітивної психології (емоцій), філософії мислення та феноменології. У першій частині статті я резюмую деякі положення з наведених областей, з метою створити необхідний для мого дослідження теоретичний контекст, що охоплює поняття емоційного досвіду та його словесного опису. Потім я як лінгвокогнітолог розвиваю свою точку зору на відношення між об’єктивним світом (тут, емоціями), мисленням (тут, концептами емоцій) та природною мовою (тут, іменами емоцій, використовуваними в здійснюваному від першої особи словесному описі переживаних емоцій). Моя точка зору основана на деяких підходах до цих відношень, запропонованих у провідних лінгвокогнітивних школах Східної та Західної Європи та США. Стаття є одним з прикладів того, як зазначені підходи можуть бути поєднані у межах одного цілісного дослідження. Окрім тих, що наведені в статті, існують й інші підходи до тріади світ-мислення-мова. Я не згадую ці підходи через обсяг і мету моєї статті. Стаття пояснює з лінгвістичної точки зору нездатність імен емоцій в їхніх прямих значеннях передати переживаний емоціональний досвід, і може представляти інтерес для дослідників в областях когнітивної психології (емоцій), філософії мислення та феноменології, для яких теоретичний апарат когнітивної лінгвістики є апріорі чужим.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Жаботинская С.А. Когнитивное картирование как лингвосемиотический фактор / С.А. Жаботинская // Функциональная лингвистика: сб. научн. работ / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования; науч. ред. А.Н. Рудяков. – № 3. – Симферополь, 2012. – С. 179–82.

Жаботинская С.А. Лингвокогнитивный подход к анализу номинативных процессов / С.А. Жаботинская // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов». – 2010. – № 928(63). – С. 6–20.

Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи
с когнитивной точки зрения: Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 c.

Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. Учебное пособие. 2-е издание, дополненное и исправленное / М.В. Никитин. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2007. – 819 с.

Barrett L.F. Hedonic Tone, Perceived Arousal, and Item Desirability: Three Components of Self-Reported Mood / L.F. Barrett // Cognition and Emotion. – 1996. – № 10(1). – Р. 47–68.

Bloomfield L. Language / L. Bloomfield. – Chicago : University of Chicago Press, 1933. – 580 p.

Charland L.C. Emotion Experience and the Indeterminacy of Valence / L.C. Charland // Emotion and Consciousness. – 2005. – New York : Guilford Press. – P. 231–54.

Evans V. Cognitive Linguistics. An Introduction / V. Evans, M. Green. – Edinburgh : Edinburgh University Press, 2006. – 856 p.

Kemmer S. Schemas and Lexical Blends / S. Kemmer // Motivation in Language: Studies in Honour of Gunter Radden. – 2003. – New York. – P. 69–97.

Korzybski A. Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics, 5th Edition / A. Korzybski. – New York : Institute of General Semantics, 1994. – 927 p.

Lakoff G. Philosophy in the Flesh: the Embodied Mind and its Challenge to Western Thought / G. Lakoff, M. Johnson. – New York : New York Basic Books, 1999. – 640 p.

Lambie J.A., Marcel A.A. Consciousness and the Varieties of Emotion Experience: A Theoretical Framework / J.A. Lambie, A.A. Marcel // Psychological Review. – 2002. – № 109(2). – P. 219–59.

Langacker R.W. Cognitive Grammar. A Basic Introduction / R.W. Langacker. – New York : Oxford University Press, 2008. – 584 p.

Ratcliffe M. Feelings of Being: Phenomenology, Psychiatry and the Sense of Reality / M. Ratcliffe. – Oxford : Oxford University Press, 2008. – 320 p.

Scherer K.R. Unconscious Processes in Emotion: The Bulk of the Iceberg / K.R. Scherer // Emotion and Consciousness. – 2005. – New York : The Guilford Press. – P. 312–35.

Trier J. Der Deutsche Wortschatz im Sinnbezirk des Verstandes (Die Geschichte eines sprachlichen Feldes). Bd. I. / J. Trier. – Heidelberg : Duden, 1931. – 347 p.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Vakhovska, O. (2017). Лінгвокогнітивнй погляд на здійснюваний від першої особи словесний опис переживаної емоції. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 72-80. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-10