Оптимізація методів навчальної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців банківської справи під час вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова»

  • Віталія Богданівна Гриців Університет Банківської Справи
Ключові слова: іншомовна компетентність, метод, оптимізація, професійна іноземна мова, професійна підготовка, фахівець

Анотація

У статті розглядається оптимізація методів навчальної діяльності майбутніх банківських працівників на заняттях «Професійна іноземна мова» шляхом використання професійних ситуацій з метою засвоєння теоретичного матері-алу та впровадження набутих знань та умінь на практиці, а саме у змодельованих ситуаціях в контексті програми підготовки майбутніх фахівців банківської сфери. Визначено поняття «оптимізація методів навчальної діяльності» та наведено приклади їх застосування. Подано окремі зразки методів навчальної діяльності на заняттях професійної іноземної мови. Обґрунтовано важливість їх використання в процесі вивчення «Професійної іноземної мови» для розвитку професійної іншомовної компетентності. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения (общедидактический аспект) / Ю.К. Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 256 с.

Коваль Л.М. Формування у студентів немовних вищих навчальних закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л.М. Коваль // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 318–321.

Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник / В.М. Нагаєв. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 232 с.

Harmer J. How to teach English / J. Harmer. – London : Longman Group, 1991. – 296 p.

Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Гриців, В. Б. (2017). Оптимізація методів навчальної діяльності у професійній підготовці майбутніх фахівців банківської справи під час вивчення дисципліни «Професійна іноземна мова». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 183-188. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-27