Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту

Ключові слова: англомовний анекдот, гендерні стереотипи, норми безпеки, норми реалізму, норми розсудливості, утилітарні норми

Анотація

Стаття присвячена дослідженню когнітивних механізмів створення сміхового ефекту англомовного анекдоту, закорінених на невідповідності чоловіків утилітарним нормам. Результати аналізу мовної об’єктивації стереотипних уявлень представників англомовної лінгвокультури демонструють кількісну і якісну асиметрію. Знайдена кількісна та якісна асиметрія відбиває найбільш соціально значущі гендерно специфічні вимоги до чоловіків як членів англомовного соціуму.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Дмитренко В.А. Анекдот как разновидность речевых жанров / В.А. Дмитренко, И.С. Курсова // Studia Germanica et Romanica. – 2004. – Том 1, № 3. – С. 5–16.

Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.

Кобякова І.К. Концептуалізація та категоризація гумору / І.К. Кобякова // Вісник Сумського державного університету. – 2006. – Т. 1., № 11('95). – С. 35–39.

Кобякова І.К. Креативне конструювання вторинних утворень в англомовному дискурсі: [монографія] / І.К. Кобякова. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 123 с.

Левицкий А.Э. Комическое: играем языком / А.Э. Левицкий // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / [отв. ред. Н.Д. Арутюнова]. – М. : Изд-во “Индрик”, 2007. – C. 295–308.

Attardo S. Joke as a text type / S. Attardo, J.Ch. Chabanne // Humour. – 1992. – 5-1/2. – P. 165-176.

Attardo S. Linguistic theories of humour / S. Attardo. – Berlin-N.Y. : Mouton de Gruyter, 1994. – 386 p.

Chiaro D. The Language of jokes. Analysing verbal play / D. Сhiaro. – L., N.Y. : Routledge, 1992. – 129 p.

Nash W. The language of humour / W. Nash. – L. – N.Y. : Longman, 1985. – 200 p.

Raskin V. Semantic mechanisms of humour / V. Raskin. – Dordrecht-Boston-Lancaster : D. Reidel, 1985. – 284 p.
Опубліковано
2017-10-29
Як цитувати
Птушка, А. С. (2017). Невідповідність чоловіків утилітарним нормам як джерело сміхового ефекту у тексті англомовного анекдоту. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (85), 128-131. https://doi.org/10.26565/2227-8877-2017-85-18