№ 29 (2020): Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 29, 2020

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Вісник є фаховим виданням у галузі юридичних наук, Наказом Міністерства освіти і науки Українивід України від 17.03.2020 р. № 409 (додаток 1) включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України з юридичних наук за спеціальностями: 081 «Право», 262 «Правоохоронна діяльність» і 293 «Міжнародне право».

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Опубліковано: 2020-07-19

Весь випуск

Харківському університету імені Каразіна – 215 років

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Конституційне право; муніципальне право

Трудове право; право соціального забезпечення

Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова д

Міжнародне право

Реформа судових та правоохоронних органів