Редакційний штат

Голова:
Кагановська Т. Є., доктор юридичних наук, професор, Ректор Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-
0002-4427-2038
Заступники Голови:
Головко О.М., доктор юридичних наук, Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8969-3517
Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного
права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава
Мудрого, http://orcid.org/0000-0001-9489-7768
Редакційна колегія:
Гавриленко О. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-5554-4919
Користін О. Є., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник
директора ДНДІ МВС України, Україна, https://orcid.org/0000-0001-9056-5475
Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-8165-4078
Ахмедшин Р. Л., доктор юридичних наук, професор, професор, професор кафедри криміналістики Томського
державного університету, РФ, ResearcherID: O-8385-2014
Россiхіна Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-8436-049X
Йонца М., доктор хабілітований, професор, завідувач кафедри римського права Люблінського Католицького
університету імені Івана Павла ІІ, Польща, https://orcid.org/0000-0003-4982-8936
Даньшин М. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Національної безпеки та правової
роботи Військово-юридичного Інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,
Україна, https://orcid.org/0000-0003-2841-1891
Храмцов О. М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, http://orcid.org/0000-0003-0137-2626
Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-0795-626X
Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0002-1973-9310
Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-1770-9027
Мічурін Є. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0003-4283-4604
Відповідальний редактор:
Слінько Д. С., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, https://orcid.org/0000-0001-7793-3667