Редакційний штат

Голова:

Кагановська Т. Є., доктор юридичних наук, професор, Ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0002-4427-2038

Заступники Голови:

Головко О.М., доктор юридичних наук, Проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Заслужений юрист України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-8969-3517

Пашков В. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, orcid: http://orcid.org/0000-0001-9489-7768

Редакційна колегія:

Житний О. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0003-0795-626X

Завальна Ж.В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-6511-2482

Йонца М., доктор хабілітований, професор, професор факультету права і адміністрації Щецинського університету, Польща, orcid: https://orcid.org/0000-0003-4982-8936

Користін О. Є., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора ДНДІ МВС України, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-9056-5475

Лук’янець Д. М., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0003-1770-9027

Марчук М. І., доктор юридичних наук, професор, декан факультету №4 Харківського національного університету внутрішніх справ, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-6185-434X

Мічурін Є. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0003-4283-4604

Россiхіна Г. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-8436-049X

Серьогін В. О., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0002-1973-9310

Сироїд Т. Л., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0002-8165-4078

Хіббіттс Б., професор юридичного факультету Піттсбурзького університету, США, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506862353

Храмцов О. М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: http://orcid.org/0000-0003-0137-2626

Відповідальний редактор:

Гавриленко О. А., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри міжнародного і європейського права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна, orcid: https://orcid.org/0000-0001-5554-4919