Етичні принципи

Стосунки між авторами, редакцією й рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікації (COPE), зокрема:

Публікаційні рішення

Редактор відповідає за вибір того, які зі статей, поданих до журналу, повинні бути опубліковані. Редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу та обмежуватись такими правовими вимогами, як недопущення наклепів, охорона авторських прав та недопущення плагіату. Редактор може запропонувати іншим редакторам чи рецензентам прийняти рішення щодо можливості публікації статті. 

Чесна гра

Редактор завжди оцінює рукописи за їхнім інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійної віри, етнічного походження, громадянства чи політичних поглядів авторів. 

Конфіденційність

Редактор та редакційний колектив не повинні розголошувати ніякої інформації про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших членів редакційної ради та видавця. 

Розголошення та конфлікт інтересів

Невидані матеріали, розкриті в поданому рукописі, не можуть використовуватися у власному дослідженні редактора без письмової згоди автора.