Процедура рецензування

Статті публікуються після отримання позитивного відгуку від двох рецензентів, призначених редакцією. Рецензенти залучають членів редакційної колегії журналу - фахівців з теми, з якої виконане подання. Рецензенти оцінюють статтю з погляду оригінальності результатів, адекватності методів та релевантності результатів аналізу та вирішують, чи прийняти статтю незмінною, чи лише після коректування статей відповідно до коментарів, або ж відхилити поданий матеріал.

Журнал використовує подвійне сліпе рецензування.

Рецензенти повинні розглянути наступні питання та дати відповідь "Так" або "Ні":

1. Чи основна проблема у статті описується досить докладно, враховує сучасні дані? 
2. Чи є поставлені мета і завдання в статті: чітко сформульовані, обґрунтовані, пов'язані з проблемою? 
3. Чи правильно використані методи, що використовуються для вирішення проблеми? 
4. Чи є стаття оригінальною, значимою? 
5. Чи вирішено поставлені завдання в статті? Чи досягнута мета? 
6. Чи висновки статті добре сформульовані, обґрунтовані, містять новизну та є вагомими? 
7. Чи заголовок статті відображає предмет статті? 
8. Чи анотації відображають зміст статті, містять проблему, завдання, методи, результати?

Рецензенти вказують на думку щодо статті:

1. Прийняти без змін; 
2. Прийняти після врахування коментарів рецензента; 
3. Відхилити або додати новий фактичний матеріал; 
4. Відхилити через те, що стаття не відповідає профілю журналу; 
5. Відхилити через те, що стаття містить вже відомі факти.

Технічний редактор перевіряє матеріали щодо дотримання правил журналу.

Період розгляду складає від одного до двох місяців. Над кожною статтею працюють щонайменше два рецензенти. Отримавши зауваження від рецензентів, автори мають два тижні для відповідних виправлень.