№ 84 (2016): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» - філологічні, педагогічні науки

Статті цього вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов. На матеріалі англійської, німецької, французької мов та їх даілектів розглядаються важливі для науки питання семантики і прагматики дискурсу, когнітивної лінгвістики, стилістики і лексикології, перекладознавства, евристичні проблеми лінгвістики та лінгводидактики, рецензуються зарубіжні видання з проблем еколінгвістики. 

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Опубліковано: 2016-11-28

Весь випуск

Семантика і прагматика дискурсу

Методологія і методи лінгвістики та лінгводидактики