Градуальність в лексичній семантиці у L1 та L2: «layman» в англійській та російській мовах

  • Valery Mykhaylenko Міжрегіональна Академія управління персоналом
Ключові слова: градація, зовнішня контрастивна семантика, когнітивна семантика, лексема, лексична семантика, переклад, скалярність

Анотація

Лексична семантика слугує основою для подальшого прагмасемантичного дослідження значення лексеми в межах когнітивної семантики, що ініціює інтегральний опис лексеми у структурі дискурсу. Контрастивна семантика міжмовного рівня особливо потребує виокремлення культурного компоненту у значенні лексеми L1 та L2. Введення інструменту градуальності уможливило побудову підсистем зі спільним семантичним компонентом, який змінює свою цінність згідно позиції на вертикальній осі. Англійська лексема layman і його відповідна російська лексема дилетант складають свої власні підсистеми із загальним семантичним компонентом, значення якого змінюється в залежності від положення лексеми на градуальній вертикальній осі, а їх окремі значення поступово утворюють термін релігійного лексикону в обох мовах.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Забияко А.П. Религиоведение : энциклопедический словарь / А.П Забияко. А.Н. Красников, Е.С. Элбакян. – М. : Академический проект, 2006 – 1254 с.

Carstensen Kai-Uwe. A Cognitivist Semantics of Gradation / Kai-Uwe Carstensen // Zeitschrift für Sprachwissenschaft. – 2013. – Issue 2. – P. 135–282.

Catford J. C.A. Linguistic Theory of Translation / J.C. Catford. – Oxford : Oxford University Press, 1965. – 105 p.

Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language / D. Crystal. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 488 p.

Kreidler Ch.W. Introducing English Semantics / Ch.W. Kreidler. – London : Rouledge, 2002. – 332 p.

Larson M.L. Meaning-Based: Guide to Cross-Language Equivalence / M.L. Larson. – New York – London : University Press of America, 1998. – 537 p.

Lyons J. Linguistic Semantics: An Introduction / J. Lyons. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – xvii + 376 p.

Murphy M.L. Semantic relations and the lexicon: antonymy, synonymy, and other paradigms / M.L. Murphy. – Cambridge : Cambridge University Press, 2003. – P. vii + 25.

Mykhaylenko V.V. A Glossary of Linguistics and Translation Studies / V.V. Mykhaylenko. – Ivano-Frankivsk : King Danylo Galytskiy University of Law,

– 528 p.

Newmark P. A Textbook on Translation / P. Newmark. – Hemel Hempstead : Prentice Hall, 1988. – 324 p.

Nida E.A. Componential Analysis of Meaning. The Hague / E.A. Nida. – Paris – New

York : Mouton, 1975. – 275 p.

Ottenheimer H.J. The Anthropology of Language / H.J. Ottenheimer. – Belmont, CA : Thomson Wadsworth, 2006. – 336 p.

Ryan D. On the Non-unified Nature of Scalar Implicature: An Empirical Investigation / [D. Ryan, R. Baker, Y. McNabb, M. Larson, G. Ward] // International Review of Pragmatics. – 2009. –Vol. 1. – P. 211–248.

Shuttleworth M. Dictionary of Translation Studies / M. Shuttleworth, M. Cowie. – New York : Routledge, 1997. – 233 p.

Weigand E. (Ed). Contrastive Lexical Semantics. Series IV, Current issues in linguistic theory ; v. 171 / E. Weigand. – Amsterdam, The Netherlands

and Philadelphia, USA. : John Benjamins Publishing Co., 1998. – ix + 270 p.

Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations / A. Wierzbicka. – Oxford : Oxford University Press, 1992. – 496 p.

Wierzbicka A. Understanding cultures through their key words /

A. Wierzbicka. – New York : Oxford University Press, 1997. – 328 p.

Як цитувати
Mykhaylenko, V. (1). Градуальність в лексичній семантиці у L1 та L2: «layman» в англійській та російській мовах. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 26-32. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8059