Засоби та наслідки актуалізації прецедентного імені в комунікації

  • Олена Дмитрівна Нефьодова ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: інтертекст, інтертекстуальність, прецедентне ім’я, прецедентний текст

Анотація

У статті проаналізовано прецедентне ім’я як різновид інтертексту, його лінгвостилістичні та лінгвокультурні властивості, інтеграційний потенціал і комунікативні наслідки інтеграції до нових текстів при встановленні інтертекстуальних зв’язків під час розгорнення дискурсу. Прецедентне ім’я є результатом еволюції прецедентних феноменів, котрі утворюються на матеріалі вербальних, креолізованих і невербальних творів
і входять в інтертекстуальну енциклопедію лінгвокультурної спільноти. Прецедентне ім’я розглядається
як ідеальний інтертекст, маркована форма якого сприяє його інтеграції та упізнанню, а план змісту – реалізації інтертекстуального посилання внаслідок утворення концептуального бленду на основі кількох вхідних просторів. Адекватний перебіг цих процесів викликає в авдиторії нового тексту його нове розуміння, що сприяє реалізації категорії проспекції, а також відчуття задоволення та втіхи. За умов виявлення прецедентного імені в новому тексті при неможливості декодувати реалізоване ним інтертекстуальне посилання, читач відчуває негативні емоції та відчуження від лінгвокультурної мікрогрупи, для якої таке посилання є актуальним.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Бережна А.В. Трансформація претексту при інтертекстуальних взаємодіях (на матеріалі трилогії Дж.Р.Р. Толкіна “The Lord of the Rings”) / А.В. Бережна // Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики навчання іноземних мов у дослідженнях студентів. – Х. : ХНУ, 2013. – Вип. 9 (ч. 1) – С. 16–20.

Денисова Г.В. В мире интертекста: язык, память, перевод / Г.В. Денисова – М. : Азбуковник, 2003. – 298 с.

Караулов Ю.Н. Предисловие / Ю.Н. Караулов // Денисова Г.В. В мире интертекста: язык, память, перевод. – М. : Азбуковник, 2003. – С. 9–15.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов – М. : ЛКИ, 2010. – 264 с.

Колегаева И.М. Текстовая парадигма: МИКРО-, МАКРО-, МЕГА-, ГИПЕР- и просто текст / И.М. Колегаева // Записки з романо-германської філології. – Одеса : Фенікс, 2008. – Вип. 20 – С. 70–79.

Попова З.Д. Очерки по когнитивной лингвистике / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – Воронеж : Истоки, 2001. – 191 с.

Самохіна В.О. Діалектико-діалогічна сутність феномена інтертекстуальності як поліфонії текстів / В.О. Самохіна // Вісник Харків нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. Серія Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2015. – Вип. 81. – С. 21–28.

Сахарный Л.В. Введение в психолингвистику / Л.В. Сахарный. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1989. – 184 с.

Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискур¬сивность / В.Е. Чернявская. – М. : Либроком, 2009. – 248 с.

Чернявская В.Е. Текст в медиальном пространстве / В.Е. Чернявская. – М. : URSS, 2013. – 232 c.

Шевченко И.С. Этюды об интердискурсивности / И.С. Шевченко // Записки з романо-германської філології – Одеса : Вид-во ОГУ, 2015. – Вип. 1 (34) – С. 189–195.

Fauconnier G. The Way We Think: conceptual blending and the mind’s hidden complexities / G. Fauconnier, Mark Turner. – NY : Basic Books, 2003. – 440 p.

Stephens J. Language and Ideology in Children’s Fiction / J. Stephens. – London and New York : Longman, 1992. – 308 p.
Як цитувати
Нефьодова, О. Д. (1). Засоби та наслідки актуалізації прецедентного імені в комунікації. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 108-114. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8145

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)