Медіапростір сатирико-саркастичного дискурсу (на прикладі американських он-лайн видань)

  • Яніна Леонідівна Ковалевська ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: інфотейнмент, медіапростір, псевдоновини, сарказм, сатира, сатирико-саркастичний дискурс

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сатирико-саркастичного дискурсу в межах нового медіа жанру – інфотейнменту – з ціллю виявлення найбільш дієвих засобів впливу на адресата у сучасному американському медіапросторі, а також розгляду стилістичних прийомів, що використовуються в псевдоновинах для досягнення бажаного емоційного впливу на одержувача інформації. Американські медіа-жанри дають можливість не тільки отримувати інформацію (не завжди точну або навіть вигадану (псевдоновини)), автор також звертається до емоцій аудиторії, з їх ставленням до конкретної проблеми або відомій людині, як правило, з метою створення інтересу, щоб заінтригувати і розважити. Інфотейнмент розмиває кордони між інформацією
та розвагами. Одне з його основних завдань полягає в тому, що читач повинен бути не тільки зацікавленим
в утриманні новин, але й відчувати яскраві емоції. Мета сатирико-саркастичного дискурсу в рамках інфо-тейнменту – опис соціальних явищ, подій, новин з певною оцінкою й засудження конкретної особистості
з точки зору справедливості автора. Завдяки сатирико-саркастичному дискурсу в текстах псевдоновин, статті мають розважальний характер з різкою критикою сучасних проблем США. 

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Добросклонская Т.Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов [Текст] / Т.Г. Добросклонская // Вестник Моск. ун-та. – Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2005. – № 3. – C. 38–53.

Землянова Л.М. Зарубежная коммуникативистика на рубеже веков / Л.М. Землянова // От книги до Интернета: Журналистика и литература на рубеже нового тысячелетия. – М. : Изд-во Моск. ун-та,

– C. 61–74.

Катаева Л.А. Конвергенция СМИ и проблемы сетевой журналистики [Электронный ресурс] / Л.А. Катаєва. – 2012. – Режим доступа : http://moyuniver.net/konvergenciya-smi-i-problemy-setevoj-zhurnalistiki/

Луканина М.В. Текст средств массовой информации и конвергенция / М.В. Луканина // Вестник : Политическая лингвистика. – Вып. 20. – Екатеринбург, 2006. – С. 205–214.

Поцелуев С.П. Политические парадиалоги : монография / С.П. Поцелуев. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2008. – 392 с.

Приходько А.И. Когнитивно-дискурсивный потенциал оценки и способы его выражения в современном английском языке : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04 / А.И. Приходько. – Запорожье : Запорож. гос. ун-т, 2004. – 399 с.

Редкозубова О.С. Структура смеховой культуры. Аналитика культурологии [Электронный ресурс] / О.С. Редкозубова. – 2009. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/struktura-smehovoy-kultury

Самохіна В.О. Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США : монография / В.О. Самохіна. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразина, 2012. – 360 с.

Харченко О.В. Американський дискурс комічного ХХ й ХХІ сторіч (на матеріалі комедійних фільмів, художніх та публіцистичних творів) : монографія / О.В. Харченко. – К. : ТОВ Видавництво “Сталь”, 2010. – 356 с.

Худаведрова Н.П. Комическое и смех в истории мировой эстетической мысли [Электронный ресурс] / Н.П. Худавердова. – 2012. – Режим доступа : http://publishing-vak.ru/file/archive-philosophy-2012-2/6-khudavedrova.pdf

Day A. Satire and Dissent: Interventions in Contemporary Political Debate / A. Day – Indianapolis, Indiana : Indiana University Press, 2011. – 240 p.

Elliott R.C. The nature of satire [Electronic resource] / R.C. Elliott // Encyclopedia Britannica. – Режим доступу : http://www.britannica. com/EBchecked/topic/524958/satire

John D. Campbell. Investigating the Necessary Components of a Sarcastic Context (Spine title: Investigating Components of Sarcastic Context). Thesis format : Monograph [Electronic resource] / John D. Campbell. – 2012. – Режим доступу : http://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent. cgi?article=1545&context=etd

Nilsson Johan. American Critic: Satire and Political Discourse in Warren Beatty’s Bulworth : article [Electronic resource] / Nilsson Johan. – 2009. – Режим доступу : http://www. academia.edu/4382862/American_critic_Satire_and_ political_discourse_in_Warren_Beattys_Bulworth

Paul Simpson. On the Discourse of Satire: Towards a Stylistic Model of Satirical Humor / Paul Simpson. – John Benjamins Publishing, 2003. – 242 р.

Roger J. Kreuz. Lexical Influences on the Perception of Sarcasm : article [Electronic resource] / Roger J. Kreuz, Gina M. Caucci. – 2007. – Режим доступу : http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1611529

Sara Ann Peters. The Relevance of Sarcasm In Resolving Ambiguous References In Spoken Discourse : Doctoral dissertation [Electronic resource] / Sara Ann Peters. – 2013. – Режим доступу : http://scholarcommons.sc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3508&context=etd

Test George Austin. Satire: spirit and art : book [Electronic resource] / George A. Test. – 1991. – Режим доступу : https://books.google.com.ua/books?id= QkhMi6mKmUMC&pg=PA7&hl=ru&source= gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Як цитувати
Ковалевська, Я. Л. (1). Медіапростір сатирико-саркастичного дискурсу (на прикладі американських он-лайн видань). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 130-135. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8148