Когнітивний аналіз відтворення онімів у англо-українських перекладах поеми Льюїса Керролла «полювання на снарка»

  • Людмила Анатоліївна Богуславська ХНУ імені В.Н. Каразіна
Ключові слова: онім, переклад, теорія концептуальної інтеграції

Анотація

У статті надаються результати когнітивного аналізу англо-українських перекладів антомазійних онімів
з поеми Л. Керролла «Полювання на Снарка», виконаного із застосуванням інструментарію теорії концептуальної інтеграції. Інструментарій теорії концептуальної інтеграції дозволяє взяти до уваги когнітивні механізми, що лежать в основі комунікативно успішного перекладу антомазійних онімів. Антомазійні оніми активують у свідомості інтерпретатора два вхідних ментальних простори, що містять інконгруентні семантичні структури, які відображають асоціації, породжувані онімами у реальному просторі, що узгоджується з онтологічними нормами, і у фантазійному просторі Л. Керролла, що суперечить цим нормам. Проектування інконгруентних структур у бленд і усвідомлення їх семантичної інконгруентності у процесі «розпаковування» бленду породжує комічний ефект. У процесі зворотного проектування у вхідні простори інконгруентність пере-
осмислюється на основі енциклопедичного знання і більш широкого лінгвального контексту і породжує множинність інтерпретацій. Ступінь реалізації інтерпретаційних можливостей перекладу залежить від когнітивного і емоційного досвіду читача. Застосування інструментарію теорії концептуальної інтеграції задає алгоритм перекладацького аналізу, що дозволяє уникнути суб’єктивності.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Демурова Н.М. Льюис Кэрролл. Очерк жизни и творчества [Электронный ресурс] / Н.М. Демурова. – М. : Наука, 1979. – 200 с. – Режим доступа : www.lewis-carrol.ru/.

Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : [монографія] / О.В. Ребрій. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 376 с.

Croft W. Cognitive linguistics / W. Croft, D.A. Cruse. – Cambridge : Cambridge University Press, 2004. – 356 p.

Fauconnier G. Conceptual projection and middle spaces [Electronic resource] / G. Fauconnier. – San Diego : University of California, Department of Cognitive Science Technical Report 9401, 1994. – Access : http://www. blending.stanford.edu.

Fauconnier G. The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities / G. Fauconnier, M. Turner. – New York : Basic Books, 2002. – 440 p.

Lakoff G. Foreword to Gilles Fauconnier / G. Lakoff, E. Sweetser // Mental Spaces. – Cambridge : Cambridge University Press, 1994. – P. ix–xlvi.

Langacker R. Foundations of cognitive grammar / R. Langacker. – Stanford : Stanford University Press, 1987. – Vol. 1. Theoretical prerequisites. – 516 p.

Langacker R. Discourse in cognitive grammar / R. Langacker // Cognitive Linguistics 12. – 2001. – № 2. – Р. 143–188.

Martynyuk A. Metaphoric political insults and humour: Cognitive analysis / A. Martynyuk // US-China Foreign Language. – 2015. – № 13 (1). – P. 814–820.

Turner M. Reading minds: the study of English in the age of cognitive science / M. Turner. – Princeton, NJ : Princeton Univ. Press, 1991. – 318 p.

Як цитувати
Богуславська, Л. А. (1). Когнітивний аналіз відтворення онімів у англо-українських перекладах поеми Льюїса Керролла «полювання на снарка». Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 151-157. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8150