Економічна англомовна термінологічна підсистема як об’єкт керованої комунікативної діяльності

Ключові слова: методи навчання, професійна діяльність комунікантів, професійний дискурс, психолого-методичні засади, термінологічна підсистема

Анотація

У статті описано особливості професійної лексики для оптимізації комунікації англійською мовою спеціальності. Об’єкт дослідження – професійна термінологічна англомовна підсистема економічних дисциплін, предмет – методи створення комунікативної діяльності для використання цієї підсистеми студентами в мові. Матеріал дослідження становлять балансові звіти, документація про прибутки фірми, презентації, контракти, податкові декларації та інші автентичні джерела сфери фінансів, аудиту, маркетингу, менеджменту, банків-ського діловодства. Проаналізовано тенденції запозичень в англійській мові в термінологічну підсистему економічної сфери з інших професій з точки зору викладання мови для економістів. Запропоновано контрольно-навчальні комунікативні інтерактивні завдання на матеріалі балансових звітів, презентацій-звітів
про свою роботу з графіками і калькуляціями, конференц-перекладів і т.п. Для такого викладання перспективами дослідження стане розробка психолого-методичних принципів підбору навчального матеріалу з урахуванням того фактора, що складовими професійної норми є гармонізація форми і поняття, які інтегровані
в професійну назву і опосередковано в методи контролю і навчання термінологічній підсистемі економічної сфери.

Завантаження

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Посилання

Ахвердов О.А. Дифференциальная психология / О.А. Ахвердов, Н.Н. Волоскова, Т.В. Белых. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 129 с.

Верещагин Е.М. К психолингвистической теории слова / Е.М. Верещагин. – М. : УДН имени Патриса Лумумбы, 1979. – 72 с.

Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу : монографія / І.О. Голубовська. – К. : Логос, 2004. – 284 с.

Лотман Ю.Н. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история / Ю.Н. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 464 с.

Никифоров Г. Практикум по профессиональной деятельности и менеджменту / Г. Никифоров, Н. Дмитриева, В. Снеткова. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 240 с.

Петрачков А.А. Проблема адекватности передачи англоязычной финансово-учетной информации в связи с развитием современного предпринимательства / А.А. Петрачков // Терминологические чтения «Проблемы языков для специальных целей научной и профессиональной коммуникации». – Ч. 2 – К., 1990. – С. 107–108.

Семенов А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса / А.К. Семенов, Е Л. Маслова. – Москва : Дашков и К., 2002.

Троненко Н.Г. Английские экономические термины предпринимательства / Н.Г. Троненко // Терминологические чтения «Проблемы языков для специальных целей научной и профессиональной коммуникации». – Ч. 2 – К., 1991 – С. 191–193.

Язык для специальных целей как одна из форм целенаправленной языковой деятельности // Терминологические чтения «Проблемы языков для специальных целей, научной и профессиональной коммуникации». – Ч. 1 – К., 1991. – С. 7–9.

O’Hair Dan. The Essential Guide To Group Communication / O’Hair Dan. – Boston, New York : Bedford / St. Martin’s, 2004.

O’Hair Dan. The Essential Guide To Interpersonal Communication / O’Hair Dan. – Boston, New York : Bedford / St. Martin’s, 2004.
Як цитувати
Касьянова, В. Г. (1). Економічна англомовна термінологічна підсистема як об’єкт керованої комунікативної діяльності. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (84), 195-201. вилучено із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/8156