Поточний номер

Том 2 № 34 (2023): Державне будівництво

Державне будівництво : зб. наук. праць ; електронний ресурс. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2023. – № 2 (34). – 224 с.

Затверджено до друку Вченою радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, протокол № 21 від 27 листопада 2023 р.

Опубліковано: 2023-12-30

Весь випуск

Державне управління у сфері національної безпеки і оборони

Кадрова політика у сфері публічного управління.

Переглянути всі випуски

Електронне наукове видання «Державне будівництво» – це міжнародний рецензований збірник статей відкритого доступу, в якому публікуються оригінальні наукові статті з актуальними результатами теоретичних і прикладних досліджень у сфері публічного управління.

Електронне видання регулярно інформує науковців та широку професійну спільноту про напрями реалізації публічної політики, розвитку сфери належного врядування, сталого та інноваційного суспільного розвитку і пропонує авторські теоретичні розвідки і пропозиції щодо державних, регіональних і галузевих механізмів публічного управління.

Місія видання – бути авторитетним науковим ресурсом для висвітлення інтеграційних напрямів і механізмів реалізації публічної політики та урядування, міждисциплінарних підходів щодо реалізації державної політики і посилення впливу дослідників на прийняття зважених стратегічних і оперативних рішень на різних рівнях управління сучасної держави.

Видання засновано у Харкові у 2006 році і внесено у міжнародний реєстр періодичних наукових видань (м. Париж, Франція) ISSN 1992-2337.

Електронне видання «Державне будівництво» є одним з найбільш авторитетних фахових видань України з публічного управління. Видання виходить двічі на рік і пропонує своїм читачам статі українською та англійською мовами.

Опубліковані матеріали є відкритими для вільного завантаження з веб-архіву та вільного ознайомлення у всіх найбільших бібліотеках України.

З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International та інших вільних наукометричних базах.

З 2021 року видавець і власник усіх прав на збірник – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з 2021 року.а Польща).