Про журнал

Електронне наукове видання «Державне будівництво» – це міжнародний рецензований збірник статей відкритого доступу, в якому публікуються оригінальні наукові статті з актуальними результатами теоретичних і прикладних досліджень у сфері публічного управління.

Електронне видання регулярно інформує науковців та широку професійну спільноту про напрями реалізації публічної політики, розвитку сфери належного врядування, сталого та інноваційного суспільного розвитку і пропонує авторські теоретичні розвідки і пропозиції щодо державних, регіональних і галузевих механізмів публічного управління.

Місія видання – бути авторитетним науковим ресурсом для висвітлення інтеграційних напрямів і механізмів реалізації публічної політики та урядування, міждисциплінарних підходів щодо реалізації державної політики і посилення впливу дослідників на прийняття зважених стратегічних і оперативних рішень на різних рівнях управління сучасної держави.

Видання засновано у Харкові у 2006 році і внесено у міжнародний реєстр періодичних наукових видань (м. Париж, Франція) ISSN 1992-2337.

Електронне видання «Державне будівництво» є одним з найбільш авторитетних фахових видань України з публічного управління. Видання виходить двічі на рік і пропонує своїм читачам статі українською та англійською мовами.

Опубліковані матеріали є відкритими для вільного завантаження з веб-архіву та вільного ознайомлення у всіх найбільших бібліотеках України.

З 2017 року видання індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International та інших вільних наукометричних базах.

З 2021 року видавець і власник усіх прав на збірник – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна з 2021 року.

 

Редакційна політика

Електронне наукове видання «Державне будівництво» керується стандартами редакційної етики та докладає зусиль для попередження її порушення. Редакційна політика видання не суперечать стандартам Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна як видавця.

Редакція залишає за собою остаточне право відхилити публікацію статті у разі виявленого порушення наведених нижче правил.

Перед тим, як направити статтю для розгляду і публікації, автор бере на себе зобов’язання завчасно ознайомитися і погодитися з редакційною політикою та публікаційною етикою, які розміщені у вільному доступі на веб-сайті.

Автори, які надають свої роботи для опублікування в електронному науковому виданні «Державне будівництво», гарантують, що їхні статті є оригінальними (не публікувалися раніше в інших виданнях у їхній нинішній чи близькій за змістом формі), не перебувають на розгляді в редакціях інших видань та усі можливі конфлікти інтересів, що пов’язані з авторськими правами та опублікуванням відповідних статей, вже врегульовані.

Усі отримані статті проходять перевірку на антиплагіат. Така перевірка відбувається до рецензування і до прийняття рішення про друк.

Точне посилання на першоджерела використаних матеріалів є обов’язковим усюди, де це є доречним.

Допускається відтворення таблиць, рисунків або фрагментів тексту з інших джерел, якщо автори:

  • отримали письмовий дозвіл на використання матеріалу;
  • позначили на першоджерело даних в описі рисунків і таблиць та продублювали його у списку використаних джерел;
  • зробили точне посилання на джерело і/або попередньо уточнили інформацію про власника авторських прав, та отримали дозвіл на його запозичення (передрук) при використанні будь-якого контенту, що знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет і публічних бібліотеках.

Редакція рекомендує вказувати у списку літератури матеріали, які автор (співавтори) підготували раніше, зокрема – у ході дослідження, покладеного в основу статті, включаючи навіть свої доповіді на конференціях, презентації з учбових і наукових семінарів тощо.

Редакція дотримується міжнародними стандартами та керується етичними нормами, що висуваються до наукових дослідницьких публікацій.

Публікація статей є безкоштовною для усіх авторів.