Том 56 (2018)

Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.
Журнал є фаховим виданням у галузі економічних наук (Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016).

Опубліковано: 2019-03-24

Весь випуск

ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ