Управління інноваційним розвитком регіону

  • Sofiia Demchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3658-5197
  • Diana Barynova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7191-9792
  • Liu Zeyu Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4293-3736
Ключові слова: регіональний інноваційний розвиток, управління інноваційним розвитком регіону, інноваційний потенціал, конкурентоспроможність регіону, стратегії смарт-спеціалізації, процес підприємницького пошуку

Анотація

У сучасних умовах динамічно змінюваного середовища актуалізуються питання про нові регіональні шляхи інноваційного розвитку. Дослідження показують, що інноваційний розвиток регіонів стає значущим чинником підвищення конкурентоспроможності регіону та формування високої інноваційної активності. Мета статті полягає у виявленні сутності та аналізі сучасних підходів до управління інноваційним розвитком регіону, що є доцільними в умовах трансформаційних змін. Досягнення поставленої мети обумовило визначення та вирішення наступних завдань: дослідження основних методів управління інноваційним розвитком регіону; аналіз правової та законодавчої бази; аналіз статистичних показників інноваційного розвитку регіону; визначення регіонів-лідерів та регіонів-аутсайдерів; дослідження понять та сутності Стратегій смарт-спеціалізацій та процесу підприємницького пошуку в умовах розвитку регіонів України.

У статті розглядаються конкурентоспроможність і ефективність інновацій у регіональному розрізі, які представляють собою дві взаємопов’язані економічні категорії, що відбиваються в їх синергетичному ефекті в різних областях економічного та соціального життя регіонів. Їх оцінка може здійснюватися на різних рівнях: як на регіональному, так і на національному та міжнародному рівні. Регіональна конкурентоспроможність і ефективність інновацій є результатом комплексних дій стейкхолдерів на цих рівнях.

У статті також визначено основні перешкоди управління регіональним інноваційним розвитком та проаналізовано нормативно-правове забезпечення розвитку інновацій на регіональному рівні.

Також у статті проведений багатофакторний порівняльний аналіз для оцінки розвитку регіонів України, що базується на статистичних даних індикаторів розвитку. Виявлені регіони-лідери та регіони-аутсайдери. У статті розглянуто основні сучасні дієві інструменти інноваційної політики та найбільш дієві шляхи її імплементації на рівні регіону. Одним із таких інструментів є Стратегія смарт-спеціалізації, що має за мету економічне зростання за допомогою стратегії на основі локалізації і активізації зацікавлених сторін на регіональному рівні. У роботі розглянуто також процес підприємницького пошуку, що є «концептуальним стовпом» смарт-спеціалізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Chukhno, I. A. (2015). Innovative approaches to regional development management [“Innovatsiini pidkhody v upravlinni rehionalnym rozvytkom”]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, 1, pp. 165‒170.

Hnatenko, M. K. (2008). Forms and methods of state support for regional innovation development [“Formy ta metody derzhavnoi pidtrymky rehionalnoho innovatsiinoho rozvytku”]. Ekonomichnyi prostir, 18, pp. 126‒134.

Poliakova, Yu. V. (2018). Indicative characteristics of innovation activity in the regional dimension [“Vyznachalni kharakterystyky innovatsiinoi diialnosti u rehionalnomu vymiri”]. Pryazovskyi ekonomichnyi vypusk, 1(06), pp. 100‒105.

Verkhovna Rada Ukrainy. (2015). On the Principles of State Regional Policy [“Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky”] (Law of Ukraine № 156-VIII, official text dated February 05, 2015). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/156-19/ [Accessed 22 Oct. 2018].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2005). On Stimulating the Development of Regions [“Pro stymuliuvannia rozvytku rehioniv”] (Law of Ukraine № 2850-IV, official text dated September 08, 2005). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2850-15/ed20150808/stru [Accessed 22 Oct. 2019].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). The strategy of Ukraine’s innovation development will take into account the Israeli experience [“Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy vrakhovuvatyme izrailskyi dosvid”]. [online] Available at: https://mon.gov.ua/ua/news/strategiya-innovacijnogo-rozvitku-ukrayini-vrahovuvatime-izrayilskij-dosvid-liliya-grinevich-na-naukovij-ministerskij-konferenciyi-v-izrayili [Accessed 10 Oct. 2018].

Cabinet of Ministers of Ukraine (2014). On Approval of the State Strategy for Regional Development for the period until 2020 [“Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na period do 2020 roku”] (Decree № 385, official text dated August 06, 2014). [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/247566248 [Accessed 10 Oct. 2018].

State Statistics Service of Ukraine. (2018). Statistical compilation «Scientific and Innovative Activity of Ukraine» [“Statystychnyi zbirnyk «Naukova ta innovatsiina diialnist»”]. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publnauka_u.htm [Accessed 30 Nov. 2018].

Kyivsmartcity.com. (2018). Kyiv Smart City Forum 2018 awarded the best projects of Ukrainian cities [“U ramkakh Kyiv Smart City Forum 2018 vidbulosia nahorodzhennia naikrashchykh proektiv ukrainskykh mist”]. [online] Available at: https://www.kyivsmartcity.com/news/forum-rewarding/ [Accessed 20 Nov. 2018].

Consortium Progress Consulting Srl. & Fondazione FORMIT. (2016). Using the Quadruple Helix Approach to Accelerate the Transfer of Research and Innovation Results to Regional Growth. [online] Available at: https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/quadruple-helix.pdf [Accessed 20 Oct. 2018].

Tödtling, F. (2018). Regional innovation policies for new path development – beyond neo-liberal and traditional systemic views. European Planning Studies. [online] Available at: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09654313.2018.1457140 [Accessed 20 Oct. 2018].

Joint Research Centre. (2018). Smart Specialisation at work: The entrepreneurial discovery as a continuous process. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/ /222593/S3+at+work_ED/9f0c2ccc-97a0-4322-919d-4e89f3d6bf1c [Accessed 25 Oct. 2018].

Gianelle, C., Kyriakou, D., Cohenand, C. and Przeor, M. (eds). (2016). Implementing Smart Specialization: A Handbook. Brussels: EuropeanCommission.

Zinovyeva, I. (2016). Regional Innovation Development as a Competitiveness in the XXI Century. ContemporaryEconomics, VizjaPress & IT, 10(4), pp. 333‒342.

Press Service of the Ministry of Economic Development. (2018). The Ministry of Economic Development has setup the Small and Medium Enterpreneurship Support Centre (SME) [“Minekonomrozvytku stvorylo Ofis rozvytku maloho ta serednoho pidpryiemnytstva (MSP)”]. [online] Available at: http://www.me.gov.ua/News/Detail?id=0e8bab2e-e13f-4bf0-864d-52c9393d78d7&isSpecial=true [Accessed 03 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ