Соціальні перспективи розвитку науки та цифрової економіки в Україні

  • Anastasiia Simakhova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара пр. Гагаріна, 72, Дніпро, 49000, Україна https://orcid.org/0000-0001-7553-4531
Ключові слова: соціальна економіка, цифрова економіка, наука, перспективи, потенціал

Анотація

Стаття присвячена дослідженню соціальних перспектив розвитку науки та цифрової економіки в Україні. Основними завданнями, які були поставлені та вирішені у статті, є: вивчення соціальних переваг розвитку цифрової економіки та науки, аналіз негативних наслідків цих процесів та напрямків щодо їх мінімізації, пропозиція соціальних перспектив розвитку науки та цифрової економіки. При написанні статті використовувалися методи синтезу та аналізу, порівняння та систематизації.

У статті було встановлено, що основні соціальні переваги розвитку науки та цифрової економіки стосуються системи освіти, медицини та добробуту людей. Негативними аспектами цих процесів є технологічне безробіття, тимчасова нерівномірність доходів населення, зміни у регіональній структурі розміщення факторів виробництва, значне відставання країн, що розвиваються. Мінімізувати ці негативні наслідки можна за допомогою системи перекваліфікації кадрів та розвитку малого і середнього бізнесу.

Проаналізовано статистичні показники розвитку науки в Україні та встановлено відставання щодо питомих витрат на виконання наукових досліджень і розробок у порівнянні з країнами ЄС.

Основними соціальними перспективами розвитку науки і цифрової економіки є впровадження ефективної політики на ринку праці, орієнтованої на новітні технології та інновації; мобільність працівників; створення кластерів наукоємних галузей, виробництв і університетів; використання соціальних мереж для формування бренду країни і розвитку загальних соціальних цінностей в суспільстві; впровадження Україною основних напрямків європейської концепції цифрової науки для все більшої інтеграції у європейський науковий простір; активізація участі у програмі Горизонт 2020 для спільних українсько-європейських проектів.

Перспективами подальших наукових досліджень у цій сфері стане виявлення впливу розвитку науки на розвиток соціальної економіки в Україні та виокремлення факторів деструкцій у цих сферах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Karcheva, H. T., Ohorodnia, D. V., Openko, V. A. (2017). Digital economy and its influence on development of national and international economy [«Tsyfrova ekonomika ta yii vplyv na rozvytok natsionalnoi ta mizhnarodnoi ekonomiky»]. Finansovyi prostir, 3(27), рр. 13‒21.

Jasanoff, S. (Ed.). et al. (2004). States of knowledge: the co-production of science and the social order. Routledge.

Joint, N. (2007). Digital information and the «privatisation of knowledge». Library Review, 56(8), pp.659‒665. https://doi.org/10.1108/00242530710817983.

Katz, R. L. (2017). Social and economic impact of digital transformation on the economy. GS-17 Discussion Paper. 41 p.

Menshikov, V., Lavrinenko, O., Sinica, L. and Simakhova, A. (2017). Network capital phenomenon and its possibilities under the influence of development of information and communication technologies. Journal of Security and Sustainability Issues, 6(4), pp. 585‒604. http://doi.org/10.9770/jssi.2017.6.4.(5).

Weisen, M. (2012). Digital access to culture. Journal of Assistive Technologies, 6(2), pp. 163‒166. https://doi.org/10.1108/17549451211235028.

Redondo, T. (2015). The digital economy: Social interaction technologies-an overview. IJIMAI, 3(2), pp. 17‒25.

Stukalo, N. and Simakhova, A. (2018). Global parameters of social economy clustering. Problems and Perspectives in Management (open-access), 16(1), pp. 36‒47. https://doi.org/10.21511/ppm.16(1).2018.04.

Simakhova, A. (2017). Evolution of approaches to interpreting the social economy in the global sense [“Evolyuciya pidxodiv do traktuvannya social`noyi ekonomiky` u global`nomu rozuminni”]. Visny`k Dnipropetrovs`kogo universy`tetu. Seriya: Svitove gospodarstvo i mizhnarodni ekonomichni vidnosy`ny`, 25(9), pp. 80‒89.

State Statistics Service of Ukraine. (2018). Scientific and innovative activity of Ukraine [“Naukova ta innovacijna diyal`nist` Ukrayiny` : staty`sty`chny`j zbirny`k”]. Kyiv.

Amiri, S. and Woodside, J. M. (2017). Emerging markets: the impact of ICT on the economy and society. Digital Policy, Regulation and Governance, 19(5), pp. 383‒396. https://doi.org/10.1108/DPRG-04-2017-0013.

Park, K. G. and Han, S. (2018). How use of location-based social network (LBSN) services contributes to accumulation of social capital. Social Indicators Research, 136(1), pp. 379‒396.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ