Фінансова стабільність як індикатор ефективності управління змінами в усіх сферах національної фінансово-економічної системи

  • Oksana Portna Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8803-4605
Ключові слова: фінансова стабільність, фінансово-економічна система, зміни, управління, ефективність

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми забезпечення та підтримання фінансової стабільності, як індикатора ефективності управління змінами в усіх сферах національної фінансово-економічної системи. У ході дослідження наведено підходи до визначення фінансової стабільності, чинники, від яких вона залежить, процеси, на які впливає та які характеризує фінансова стабільність.

Розглянуто кризові явища національної фінансово-економічної сфери, що були спровоковані глобальною фінансово-економічною кризою 2008-2009 рр. та її наслідками, чинники, якіпорушили фінансову стабільність в Україні та їх наслідки для економіки. Висвітлено актуальні аспекти підтримання глобальної фінансової стабільності та фактори, що на це впливають. Розглянуто сучасний фінансово-економічний стан України у світлі прогресивних адаптаційно-інтеграційних змін у всіх сферах національної фінансово-економічної системи, що забезпечує фінансову стабільність. Окреслено значущість ефективного управління змінамивусіх сферах національної фінансово-економічної системи задля забезпечення та підтримання фінансової стабільності.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що сучасне адекватне розуміння та сприйняття проблеми забезпечення та підтримання фінансової стабільності, як індикатора ефективності управління змінами в усіх сферах національної фінансово-економічної системи, є неможливим без поєднання інтересів, зацікавленості та залучення до процесів позитивних змін усіх суб’єктів системно значущих сфер національної фінансово-економічної системи – держави, реального сектору економіки, домогосподарств та фінансового ринку. Перспективами подальших досліджень стає визначення оптимальних значень показників у всіх сферах національної фінансово-економічної системи, що забезпечують фінансову стабільність, а отже, є інформаційно-аналітичною основою для розробки та впровадження ефективних рішень на всіх рівнях управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Shkolnyk, I., Vasylieva, T., Lieonov, S. (2017). Problems and prospects of development ofthefinancial system of Ukraine [“Problemy ta perspektyvy rozvytku finansovoi systemy Ukrainy”]. Sumy: SumDU. [online] Available at: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/ /54580 [Accessed 05 Dec. 2018].

Gritsenko, A. (2005). Development of the forms of exchange, value and money [“Razvitie form obmena, stoimostii deneg”]. Kyiv: «Osnova».

Soboliev, V. et al. (2010). Institutional factors of the financial sector development of the economy in the conditions of market transformation [“Instytutsiini chynnyky rozvytku finansovoho sektoru ekonomiky v umovakh rynkovoi transformatsii”]. Kyiv: UBS NBU.

International Monetary Fund. (2018). Global Financial Stability Report, Oct. 2018. [online] Available at: https://www.imf.org/ [Accessed 12 Dec. 2018].

Portna, O. (2018). Functioning of the aggregate financial potential of Ukraine and the banking system in the conditions of financial and economic globalization [“Funktsionuvannia sukupnoho finansovoho potentsialu Ukrainy ta bankivskoi systemy v umovakh finansovo-ekonomichnoi hlobalizatsii”]. Finansovo-ekonomichna systema Ukrainy v umovakh suchasnykh hlobalnykh vyklykiv, рр. 142–146.

Bezrodna, O. and Lesyk, V. (2017). Theoretical and Methodological Aspects of Assessing the Financial Stability of the Banking System [“Teoretyko-metodychni aspekty otsiniuvannia finansovoi stabilnosti bankivskoi systemy”]. Problemy ekonomiky, 2, pp. 251–263.

Bank.gov.ua. (2018). National Bank of Ukraine [“Natsionalnyi bank Ukrainy”]. [online] Available at: http://www.bank.gov.ua/ [Accessed 12 Oct. 2018].

Portna, O. (2018). The influence of institutional factors on quantitative changes of the aggregate financial potential of Ukraine [“Vplyv instytutsiinykh chynnykiv na kilkisni zminy sukupnoho finansovoho potentsialu Ukrainy”]. BiznesInform, 2, pp. 224–229.

Karcheva, H. (2015). The system-synergetic approach to development of banking systems under conditions of financial instability [“Systemno-synerhetychnyi pidkhid do rozvytku bankivskykh system v umovakh finansovoi nestabilnosti”]. Problemy ekonomiky, 3, pp. 201–207.

Bank.gov.ua. (2018). Financial stability report, Jun. 2018 [“Zvit pro finansovu stabilnist. Cherven 2018”]. [online] Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860 [Accessed 18 Oct. 2018].

Bank.gov.ua. (2017). Macroeconomic and Monetary Review, 3 Dec. 2017 [“Makroekonomichnyi ta monetarnyi ohliad. Hruden 2017”]. [online] Available at: https://bank.gov.ua/doccatalog/ /document?id=61427205 [Accessed 09 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ