Оголошення

Наказом Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 р. №409 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 6 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ" науковий журнал "Соціальна економіка" є науковим фаховим виданням України, що віднесено до категорії "Б". У "Списку друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України" (Додаток А до наказу Міністерства освіти і науки України 17.03.2020 №409) науковий журнал "Соціальна економіка" зазначений під номером 277.

Науковий журнал "Соціальна економіка" є фаховим у галузі економічних наук, у ньому можуть публікуватися статті зі спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".