Інвестиційне забезпечення управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів

  • Larysa Obolentseva Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7085-6902
Ключові слова: інвестиційне забезпечення, управління, конкурентоспроможність, промисловий комплекс, регіон

Анотація

У роботі досліджено роль інвестиційного забезпечення в управлінні конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів. Зазначено, що для того, щоб регіональні промислові комплекси були конкурентоспроможними на національному та світовому ринках, необхідні значні фінансові вкладення в розвиток промисловості регіонів. Формування якісної системи інвестиційного забезпечення розвитку промисловості на регіональному рівні є першочерговим завданням розбудови регіональних економічних систем. Встановлено, що для створення ефективної системи інвестиційного забезпечення управління конкурентоспроможністю регіональних промислових комплексів необхідно здійснити комплекс дій, що сприятимуть активізації розвитку промисловості та його інвестиційному забезпеченню з метою якісного залучення інвестиційних ресурсів за допомогою різних форм інвестування. Виявлено потребу у створенні механізму інвестиційного забезпечення управління конкурентоспроможністю регіональних промислових комплексів, який повинен містити наступні блоки: правовий, організаційний та регуляторний. Механізм інвестиційного забезпечення управління конкурентоспроможністю промислового комплексу регіону повинен працювати у режимі, який задається даною підсистемою, та змістовно представляти собою сукупність послідовно реалізуємих процесів, які визначають комплексний управлінський вплив на всі об’єкти управління, які беруть участь у діяльності регіональних промислових комплексів. Встановлено, що сучасна економічна політика держави у напрямі забезпечення розвитку конкурентоспроможності України має враховувати такі кроки, як гармонізація внутрішніх стандартів із міжнародними, створення однакових конкурентних умов, розвиток людського та інтелектуального капіталу, захист прав власності. Зроблено висновок, що запропонований автором комплекс дій для створення ефективної системи інвестиційного забезпечення управління конкурентоспроможністю регіональних промислових комплексів визначає основні форми і методи стимулювання інвестування у промисловість та дозволяє сформувати умови для ефективного управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Goliak, Yu. (2006). Theoretical aspects of competitiveness of strategic areas of the Ukrainian economy [“Teoretychni aspekty konkurentospromozhnosti strategichnykh galuzei ukrainskoi ekonomiky”]. Actual problems of the economics, 6(60), pp. 78‒82.

Getman, O. (2010). Concept of competitiveness of production and methods of its estimation [“Poniattia konkurentospromozhnosti produktsii i metody ii otsinky”]. [online] Available at: http://proces.biz/MS/Book/LightBook/t6.htm [Accessed 01 Dec. 2018].

Grytsyshyn, N. (2005). Competitiveness of the production enterprise [“Konkurentospromozhnost’ vyrobnychogo pidpryemstva”]. Galician Economic Herald, 1, pp. 29‒34.

Eliseenko, O. (2010). Competitiveness of industrial enterprises in crisis conditions [“Konkurentospromozhnost’ promyslovykh pidpryemstv u kryzovykh umovakh”]. Herald of the Berdyansk University of Management and Business, 1. [online] Available at: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vbumb/2010_1/11.pdf [Accessed 03Dec. 2018].

Kuzmin, O. (2011). Competitiveness of the enterprise : planning and diagnostics [“Konkurentospromozhnost’ pidpryemstva : planuvannia ta diagnostyka”]. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG.

Kulinich, T. (2007). Innovative factors of competitiveness in the modern conditions of internationalization [“Innovatsiini factory konkurentospromozhnosti v suchasnykh umoval internatsionalizatsii”]. Strategy of development of Ukraine, 1/2, pp. 338‒345.

Lisovs’ka, L. and Ivanets, L. (2009). Modern paradigm of enterprise competitiveness [“Suchasna paradygma konkurentospromozhnost’ pidpryemstva”]. Bulletin NULP, 640, pp. 143‒146.

Makogon, Yu. (2010). Ukraine’s competitiveness in the context of globalization of the world economy [“Konkurentospromozhnost’ Ukrainy v konteksti globalizatsii svitovoi ekonomiky”]. Economist, 11, pp. 12‒15.

Mokiia, A. and Vasyl’tsiva, T. (2010). Strategy and mechanisms for strengthening the spatial and structural competitiveness of the region [“Strategiia ta mekhanizmy zmitsnennia prostorovo-strukturnoi konkurentospromozhnosti regionu”]. Lviv: Liga Pres.

Obolentseva, L. (2017). Competitiveness of industry as a direction of economic policy [“Konkurentospromozhnost’ promyslovosti aik napriam ekonomichnoi polityky”]. Social economics, 2(54), pp. 48‒52.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ