Впровадження стратегії розумної спеціалізації в країнах ЄС та Україні

  • Daria Serogina Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8795-199X
Ключові слова: розумна спеціалізація, регіональний розвиток, інноваційний та науковий потенціал, конкурентоспроможність, інтелектуальний капітал, економічний ріст, політика згуртування ЄС

Анотація

Метою статті є дослідження досвіду впровадження стратегії розумної спеціалізації в країнах ЄС та визначення можливостей імплементації принципів розумної спеціалізації для пілотних регіонів України. У результаті проведеного дослідження встановлено, що стратегія розумної спеціалізації в ідеалі повинна бути більш інтегративною в інноваційну політику, орієнтовану на дослідження та інновації, політику згуртування європейських ланцюжків створення вартості і мережевих ініціатив, промислову політику і в майбутньому буде розширювати поточні масштаби поширення, що було визнано Європейською комісією. Отже, на наступний період програмування (2021-2027) передбачається, серед іншого, що основна частина коштів Європейського фонду регіонального розвитку та Фонду згуртованості буде йти на розвиток інновацій, підтримку малого бізнесу, цифрових технологій та промислової модернізації. Це також означатиме перехід до низьковуглецевої, кругової економіки і боротьбі зі змінами клімату. Імплементація принципів розумної спеціалізації для країн ЄС, що характеризуються відкритістю інноваційних систем, створює умови для модернізації технології та регіональної спеціалізації задля забезпечення унікальних територіальних конкурентних переваг. Особливістю впровадження концепції розумної спеціалізації для регіонів ЄС з наявністю вагомого наукового та інноваційного потенціалу, потужних кластерів та розвинутої інфраструктури є використання принципу «підприємницького пошуку», що передбачає впровадження політики розумної спеціалізації «знизу вгору». Але, слід відзначити, що використання цього принципу на практиці є проблематичним як для країн ЄС, так і для України, яка знаходиться у процесі поступової децентралізації.

Достовірність результатів проведеного в роботі дослідження забезпечена застосуванням інструментів узагальнення і переробки офіційної статистики, експертних звітів, авторських спостережень і обчислень. Обгрунтованість отриманих результатів обумовлена коректністю застосування дослідницького і аналітичного апарату, апробованого в науковій практиці, а також завдяки порівнянню результатів роботи і даних міжнародного досвіду. Підставою для запропонованих рекомендацій послужила доказовість аналітичних висновків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Foray, D., David, P. and Hall, B. (2009). Smart specialization – The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, 9, June. [online] Available at: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/kfg_policy_brief_no9.pdf [Accessed 15 Sept. 2018].

European Commission. (2014). As planned in the national or regional operational programmes for 2014-20. [online] Available at: https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes [Accessed 19 Sept. 2018].

Foray, D., (2014). From smart specialization to smart specialization policy. European Journal of Innovation Management, 17(4), pp. 492–507. DOI: 10.1108/EJIM-09-2014-0096.

McCann, P., and Ortega-Argiles, R. (2015). Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy. Regional Studies, 49(8), pp. 1291–1302. DOI: 10.1080/00343404.2013.799769.

Landabaso, M. and Mouton, B. (2005). Towards a different regional innovation policy: 8 years of European experience through the European regional development fund innovative actions. Regional Development and Conditions for Innovation in the Network Society. Purdue University Press, West Lafayette, IN, pp. 209–240.

McCann, P. and Ortega-Argilés, R. (2014). Smart specialization in European regions: Issues of strategy, institutions and implementation. European Journal of Innovation Management, 17(4), pp. 409–427. DOI: 10.1108/EJIM-05-2014-0052.

Reid, A. and Maroulis, N. (2017). From Strategy to Implementation: The Real Challenge for Smart Specialization Policy. In Advances in the Theory and Practice of Smart Specialization. Academic Press, pp. 293–318.

Fellnhofer, K. (2017). Facilitating entrepreneurial discovery in smart specialization via stakeholder participation within online mechanisms for knowledge-based policy advice. Cogent Business & Management, 4(1), pp. 1–14. DOI: 10.1080/23311975.2017.1296802.

Gianelle, C., Goenaga, X., Gonzalez, I. and Thissen, M. (2014). Smart specialization in the tangled web of European inter-regional trade. JRC Technical reports; S3 Working Paper Series. JRC ‒ European Commission. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ documents/20182/114903/JRC89824_S3_tangled_Web_of_European_inter-regionalTrade.pdf/fae14571-9450-4658-9f1c-d51df8069054 [Accessed 7 Oct. 2018].

Lämmer-Gamp, T., zu Köcker, G.M. and Nerger, M. (2014). Cluster Collaboration and Business Support Tools to Facilitate Entrepreneurship, Cross-sectoral Collaboration and Growth. [online] Available at: http://ec.europa. eu/enterprise/initiatives/cluster/observatory/2014-10-10-ecoreport-d41 [Accessed 11 Oct. 2018].

European Commission. (2018). DG Regional Policy data sets (Open data platform). [online] Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/data-for-research/ [Accessed 15 Oct. 2018].

RIS3platform.jrc.ec.europa.eu. (2018). ESIF-viewer, visualising data. [online] Available at: http://RIS3platform.jrc.ec.europa.eu/esif-viewer [Accessed 25 Oct. 2018].

Foray, D. (2015). Smart specialization. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy. Routledge, Abingdon (UK) and New York (NY), 2015.

European Commission. (2012). Guide to Research and Innovation Strategies for Smart specializations (RIS3). Luxembourg: Pubblication Office of the European Union. [online] Available at: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_ _specialisation/smart_ris3_2012.pdf [Accessed 01 Nov. 2018].

Foray, D. and Goenaga, X. (2013). The Goals of Smart specialization. Institute for Prospective Technological Studies: S3 Policy Brief Series, 1. Luxembourg: Publications Office of the European Union. [online] Available at: http://ftp.jrc.es/EURdoc/ JRC82213.pdf [Accessed 4 Nov. 2018].

European Commission. (2012). Frequently Asked Questions on RIS3. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/faqs-on-ris3, retrieved on 01/06/2017 [Accessed 05 Nov. 2018].

Gianelle, C., Guzzo, F. And Mieszkowski, K. (2017). Smart specialization at work: Analysis of the calls launched under ERDF Operational Programmes. DG JRC Technical Report, forthcoming. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/222593/ /Smart+Specialisation+at+work_Analysis+of+the+calls+launched+under+ERDF+Operational+Programmes/ed9f9e8d-c2e1-4667-832f-f1551f62f583 [Accessed 9 Nov. 2018].

ESPON. (2012). KIT Territorial Dimension of Innovation and Knowledge Economy. Luxembourg. [online] Available at: https://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_ _AppliedResearch/ kit.html [Accessed 15 Nov. 2018].

Veugeleurs, R. (2015). Do we have the right kind of diversity in innovation policies among EU Member States?. Working paper, 108. WWWFOREURORE Welfare Wealth Work, Framework 7 Research Project. [online] Available at: http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/ /Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no108_MS228.pdf [Accessed 21 Nov. 2018].

Boden, M., Dos Santos, P., Haegeman, K., Marinelli, E. and Valero, S. (2015). European Parliament Preparatory Action «Actual and desired state of the economic potential in regions outside the Greek capital Athens», Administrative agreement (aa) no. 2014ce160at056 between DG regional policy (REGIO) and DG Joint Research Centre (JRC). Final Report December. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/143661/European+ +Parliament+Preparatory+Action+RIS3+in+REMTh+Final+Report/ecc81ce1-3542-4cd6-bb93-c2679e218b43 [Accessed 26 Nov. 2018].

Foray, D., Morgan, K. and Radosevic, S. (2018). The role of smart specialization in the EU research and innovation policy landscape / European Commission. [online] Available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/smart/role_smartspecialisation_ri.pdf [Accessed 28 Nov. 2018].

Mazzucato, M. (2018). Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union: A problem-solving approach to fuel innovation-led growth. Brussels: European Commission. [online] Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf [Accessed 01 Dec. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ