Редакційний штат

Головний редактор

Глущенко Ольга Вікторівна, доктор екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: olhahlushchenko@karazin.ua, ORCID ID, ScopusResearcherIDGoogle Scholar

Відповідальний секретар

Стеценко Т. В. – відповідальний секретар, кандидат екон. наук, доцент ХНУ імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: t.v.stetsenko@karazin.ua, ORCID ID, Google ScholarResearcherID

Члени редакційної колегії:

Меркулова Т. В. –  доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: tamara.merkulova@karazin.ua, Google ScholarORCID IDResearchGate

Біткова Т. В. – кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: tbitkova@karazin.ua, ORCID ID,  ScopusResearchGateGoogle Scholar

Давидов О.І., кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: dekan@econom.kharkov.ua,  ORCID IDScopusGoogle Scholar

Євтушенко В.А., кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: v.a.evtushenko@karazin.ua,  Google ScholarORCID ID

Хмельков А. В. – кандидат наук з держ. управління, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: khmelkov@karazin.ua, ScopusResearcherIDORCID IDResearchGateGoogle Scholar

Кузьминчук Н. В. ‒ доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: nkuzminchuk@karazin.ua, ORCID ID, Google Scholar

Янцевич А. А. – доктор фіз.-мат. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: artem.a.yantsevych@karazin.ua, ScopusORCID IDGoogle Scholar

Мангушев Д.В. - кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: d.v.mangushev@karazin.ua, ORCIDGoogle Scholar

Соболєв В. М. – доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: vladimir_sobolev@ukr.net, Google ScholarORCID IDResearchGate

Задорожний Г. В. – доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна, e-mail: i.business@karazin.ua, ORCID ID

Тютюнникова С.В. –  доктор екон. наук, професор, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: svetatutunnikova@mail.ru, Google Scholar

Погореленко Н.П. – кандидат екон. наук, доцент, Харківський національно-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи", Україна, e-mail: Pogorelenko.Nataliya@khibs.ubs.edu.ua, ORCID IDGoogle ScholarResearcherID

Пономарьова Т. В. ‒ кандидат екон. наук, доцент, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: tvponomareva@karazin.ua, ORCID IDGoogle Scholar

Павел Староста – доктор наук, професор, проректор з питань національного та міжнародного співробітництва, Лодзький університет, Польща, e-mail: starosta@uni.lodz.pl, ORCID IDScopusResearchGate

Анна Станкєвич-Мруз – PhD, доцент факультету менеджменту і інженерії продукції, Лодзький технічний університет, Польща, e-mail: anna.stankiewicz-mroz@p.lodz.pl, ORCID IDScopusResearcherID

Лєщина Ю. В. ‒ технічний секретар, викладач, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна, e-mail: leshchina@karazin.ua, ORCID IDGoogle Scholar