Особливості функціонування вітчизняних електрогенеруючих підприємств ТЕС в умовах сталого розвитку

  • Mariya Kuznetsova Київський національний університет імені Тараса Шевченка, вул. Васильківська, 90-а, Київ, 03022, Україна https://orcid.org/0000-0003-2958-0312
Ключові слова: електрогенерація, енергоефективність, інноваційний розвиток, сталий розвиток, сталий розвиток підприємства

Анотація

Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування електрогенеруючих теплоелектростанцій в Україні. В ході дослідження визначено ключові детермінанти забезпечення сталого розвитку вітчизняної електрогенерації в умовах переходу до нової моделі ринку. Окреслено передумови активізації та підтримки процесу імплементації концепції сталого розвитку в сучасну бізнес-практику підприємств енергетичного сектору економіки України.

Зазначено теоретичні та практичні основи забезпечення сталого розвитку енергетики у взаємозв’язку з іншими Цілями Сталого Розвитку, проголошеними Організацією Об’єднаних Націй. Наведено порівняльну оцінку рівня ефективності політики держави у сфері енергонезалежності та ресурсозбереження з використанням комплексного показника енергоємності ВВП. На основі міжнародних та вітчизняних статистичних даних було проаналізовано динаміку обсягів виробництва електричної енергії в Україні за період 1990-2017 рр., а також структуру виробництва електричної енергії за видами генерації. Динаміка обсягів виробництва електричної енергії в Україні за видами сировини була представлена у комплексі з динамікою обсягів споживання та виробництва вугілля за відповідний період. Зазначено генераційні особливості функціонування теплоелектростанцій у порівнянні з іншими електрогенеруючими підприємствами за сучасних умов. Проаналізовано ключовий елемент енергетичної незалежності України – зальний обсяг підтверджених резервів вугілля – передумову ефективного функціонування вітчизняних електрогенеруючих ТЕС. Окреслено особливості процесу ціноутворення в сфері виробництва та продажу електроенергії, зокрема, наведено структуру ринкового тарифу та відпускну ціну продажу електроенергії виробниками на оптовий ринок. Обґрунтовано значення інноваційного фактору у процесі підвищення ефективності функціонування електрогенеруючих підприємств ТЕС із урахуванням економічних, соціальних та екологічних аспектів їх виробничо-господарської діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Vergun, A. M. and Tarasenko, I. A. (2014). Concept of sustainable development in the globalization [“Koncepciya stalogo rozvy`tku v umovax globalizaciyi”]. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu texnologij ta dy`zajnu, 2(76), pp. 207–218.

Kukharuk, A. D. and Zmitrovych, D. D. (2015). Formation of competitive advantages of enterprise considering sustainable development concept [“Formuvannya konkurentny`x perevag pidpry`yemstva z uraxuvannyam polozhen` koncepciyi stalogo rozvy`tku”]. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu, 15/2, pp. 46–48.

Khalatov, A. A. (2016). Energy sector of Ukraine: modern state and nearest prospects [“Energety`ka Ukrayiny`: suchasny`j stan I najbly`zhchi perspekty`vy`”]. Visny`k Nacional`noyi akademiyi nauk Ukrayiny`, 6, pp. 53–61.

Ievdokimov, V. A. (2015). Improving approaches to function of mechanisms of state regulation of the development of electrical energy sector [“Udoskonalennya pidxodiv do funkcionuvannya mexanizmiv derzhavnogo regulyuvannya rozvy`tku elektroenergety`chnoyi galuzi”]. Aktual`ni problemy` derzhavnogo upravlinnya, 1, pp. 182–187.

UN. (2016). UNSDG Compass. [online] Available at: http://sdgcompass.org [Accessed 01 Nov. 2018].

Yearbook.enerdata.net. (2018). Global Energy Statistical Yearbook (2018). [online] Available at: https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-energy-intensity-gdp-data.html [Accessed 01 Nov. 2018].

British Petroleum Global. (2018). British Petroleum Statistical Review of World Energy (2018). [online] Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/ /pdfs/energyeconomics/statistical-review/bp-stats-review-2018-full-report.pdf [Accessed 01 Nov. 2018].

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2018). All-Ukrainian information and statistical information of European institutions in the field of electric energy [“Zagal’noukrai’ns’ka informacija ta statystychna informacija jevropejs’kyh instytucij u sferi elektrychnoi’ energii’”]. [online] Available at: http://www.nerc.gov.ua/?id=24746 [Accessed 01 Nov. 2018].

British Petroleum Global. (2018). British Petroleum Statistical Review of World Energy. Coal (2018). [online] Available at: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2018-coal.pdf [Accessed 01 Nov. 2018].

National Commission for State Regulation of Energy and Public Utilities. (2016). On Approval of the Procedure for the Formation of the Forecast Wholesale Market Price of Electricity (Actdated March 03, 2016, No. 289) [“Pro zatverdzhennja Porjadku formuvannja prognozovanoi’ optovoi’ rynkovoi’ ciny elektrychnoi’ energii’: postanova Nacional’noi’ komisii’, shho zdijsnjuje derzhavne reguljuvannja u sferah energetyky ta komunal’nyh poslug vid 03 bereznja 2016 roku № 289”]. [online] Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0428-16 [Accessed 01 Nov. 2018].

All-Ukrainian Energy Assembly. (2018). Energy sector overview (2018). Coal market [“Ogljad energetychnoi’ galuzi u 2018 roci. Rynok vugillja”]. [online] Available at: https://vse.energy/docs/review201808-2.pdf [Accessed 01 Nov. 2018].

DP Enerhorynok. (2018). Price analysis on Wholesale electricity market [“Analiz cin v Optovomu rynku elektroenergii’”]. [online] Available at: http://www.er.gov.ua/doc.php?c=5 [Accessed 01 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ