Удосконалення інституційного середовища як умови дієвості державної фінансової політики соціального розвитку в Україні

  • Svitlana Kachula Університет митної справи та фінансів вул. Володимира Вернадського, 2/4, Дніпро, 49000, Україна https://orcid.org/0000-0003-2540-862X
Ключові слова: державна фінансова політика, соціальний розвиток, бюджетна політика, інституційне середовище, інституційне проектування, модернізація

Анотація

У статті розкрито сутність інституційного середовища та узагальнено наукові підходи щодо його визначення. Показано, що динамічний розвиток усіх сфер життєдіяльності суспільства потребує врахування стану інституційного середовища країни у процесі реалізації державної фінансової політики. Окреслено соціальні, економічні та політичні інститути. Виокремлено вагомі складові інституційного середовища, що формують його сегменти у контексті впливу на соціальні процеси у суспільстві.

Показано, що в Україні поряд із нестабільністю економічної динаміки, високим борговим навантаженням, зростанням відкритості економіки та поглибленням процесів інтегрування у систему міжнародних економічних відноси відбувається загострення соціальних проблем та підвищується ймовірність настання соціальних ризиків, що проявляється в існуванні низки соціальних дисбалансів.

Визначено інституційні аспекти вагомої складової державної фінансової політики – бюджетно-податкової політики, яка в умовах нестабільності більш дієво впливає на соціальні процеси, зокрема, в аспекті нейтралізації ризиків соціальної нестабільності. Показано, що в умовах слабкого інституційного середовища існує ризик збільшення неефективних видатків бюджетних коштів у зв’язку з реалізацією соціальної функції держави, зокрема видатків соціального спрямування. Причому, за цих умов усе більші обсяги фінансування спричинять до все більш неефективних видатків, що спричинено існуванням дисфункцій інституційного середовища.

Серед вагомих дисфункцій інституційного середовища у аспекті їх впливу на формування і реалізацію державної фінансової політики соціального розвитку суспільства звернена увага на існування в Україні боргової пастки та пастки «порочного кола бідності». Показано, що в країні проводяться реформи та здійснюються заходи із удосконалення інституційного середовища, у тому числі з метою виходу із цих пасток. Однак окремі заходи все ще носять несистемний, послідовний, ситуативний характер. Обґрунтовано, що державна фінансова політика здатна впливати на удосконалення формальної складової інституційного середовища суспільства, що сприятиме підвищенню її дієвості за умови реалізації певних координаційних заходів. Водночас, потреба у підвищенні якості інституційного середовища актуалізує зосередження на його неформальній складовій, яка на сьогодні практично залишається поза увагою.

Узагальнено методи удосконалення інституційного середовища та окреслено можливості реалізації окремих з них в Україні. Зроблено висновок, що удосконалення інституційного середовища реалізації соціальної функції держави в Україні має здійснюватися переважно шляхом модернізації, а не інституційного проектування, адже в умовах уповільненої економічної динаміки такий підхід не спричинить до значного зростання трансакційних витрат.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Uyliamson, O. (1996). Economic institutions of capitalism [“Jekonomicheskie instituty kapitalizma”]. SPb.: Lenyzdat. P. 38.

Davis, L. And North, D. (1971). Institutional Change and American Economic Growth. Cembridge: Cembridge Press.

Fatas, A. And Mihov, I. (2013). Policy volatility, institutions, and economic growth. Review of Economics and Statistics, 95(2), pp. 362–376.

Polterovych, V. M. (1999). Institutional traps and economic reforms [“Institucional'nye lovushki i jekonomicheskie reformy”]. M.: CJeMI RAN i RJeSh.

Nureev, R. M. and Latov, Yu. V. (2005). Institutional Theory of Economic History to Be Created: History as a Competition of Institutions [”Institucional'naja teorija jekonomicheskoj istorii, kotoruju predstoit sozdat': istorija kak konkurencija institutov”]. Naukovi pratsi DonNTU. Ekonomika, 89-1, pp. 24-28.

Sukharev, O. S. (2012). Institutional planning, institutional development trajectories and transaction costs [“Institucional'noe planirovanie, traektorii institucional'nogo razvitija i transakcionnye izderzhki”]. Zhurnal institucional'nyh issledovanij, T. 4, 3, p. 95.

Asemohlu, D. and Robynson, Dzh. (2013). Politics or economics? Pitfalls of standard solutions [“Politika ili jekonomika? Lovushki standartnih reshenij”]. Voprosy jekonomiki, 12, pp. 4-15.

Asemohlu, D., Dzhonson, S. and Robynson, Dzh. (2006). Institutions as the fundamental cause of long-term economic growth [“Instituty kak fundamental'naja prichina dolgosrochnogo jekonomicheskogo rosta”]. Jekovest, T. 5, 1, pp. 4‒43.

Soskice, D. and Iversen, T. (2011). Inequality and Redistribution: A Unified Approach to the Role of Economic and Political Institutions. Revue économique, 62(4), pp. 629‒650.

Mazaraki, A. and Volosovych, C. (2016). The domains of institutional modernization of Ukraine's financial system [“Dominanty` insty`tucijnoyi modernizaciyi finansovoyi sy`stemy` Ukrayiny`”]. Visn. Kyiv. nats. torh.-ekon. un-tu, 1, pp. 5–23.

Chuhunov, I. Ya. And Makohon, V. D. (2014). Budget and tax policy in the context of institutional reforms [“Biudzhetno-podatkova polityka v umovakh instytutsiinykh peretvoren”]. Visnyk KNTEU, 4, pp. 79–91.

Lysiak, L.V. (2016). Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development: the institutional aspect [“Biudzhetna polityka u systemi derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: instytutsiinyi aspect”]. Ekonomichnyi visnyk universytetu: Zb. nauk. prats, 27/1, pp. 595‒601.

Makohon, V. D. (2018). Budget State Strategy: Monograph [“Biudzhetna stratehiia derzhavy: monohrafiia”]. K.: Kyiv.nats. torh.-ekon. un-t.

Leonenko, P. M., Kuzkin, Ye. Yu. And Yukhymenko, Ya. V. (2018). The institutional environment of the budgetary system [“Instytutsionalne seredovyshche biudzhetnoi systemy”]. Finansy Ukrainy, 5, pp. 110‒124.

Nort, D. (2000). Institutions, institutional change and functioning of the economy [“Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky”] / Per. z anhl. K.: Osnovy.

Kredisov, V. (2003). The role of behavioral factors in building a market institutional system [“Rol bikhevioralnykh chynnykiv u pobudovi rynkovoi instytutsiinoi systemy”]. Ekonomika Ukrainy, 12, pp. 46–50.

Brodskaia, Y. A. (2018). The role of the institutional environment in ensuring the channel of sustainable development [“Rol' institucional'noj sredy v obespechenii uslovij ustojchivogo razvitija”]. Jekonomicheskie nauki, 6(163), pp. 32‒35.

Kolesnichenko, I. M. (2008). Institutional Economics [“Instytutsionalna ekonomika”]. Kh. : KhNEU.

Mantsurov, I. H. (2011). Institutional planning in the system of state regulation of the economy: a monograph [“Instytutsiine planuvannia v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky : monohrafiia”]. K.: NDEI.

Deriabyna, M. (2003). Institutional aspects of the post-socialist transition period [“Institucional'nye aspekty postsocialisticheskogo perehodnogo perioda”]. Voprosy jekonomiki, 2, pp. 108‒124.

Makohon, V. D. (2012). Budget Architecture as an instrument for regulating socio-economic development of society [“Biudzhetna arkhitektonika yak instrument rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku suspilstva”]. Problemy ekonomiky, 4, pp.73‒77.

Shevchuk, Zh. A. and Fedorchuk, N. V. (2016). Problems of the development of the institutional environment in Ukraine [“Problemy rozvytku instytutsionalnoho seredovyshcha v Ukraini”]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, 6(3), pp. 141‒144.

Lysiak, L. V. (2009). Budget policy in the system of state regulation of socio-economic development of Ukraine: monograph [“Biudzhetna polityka u systemi derzhavnoho rehuliuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy : monohrafiia”]. K.: DNNU AFU.

Chukhno, A. A., Leonenko, P. M. and Yukhymenko, P. (2010). Institutional-informational economy: a textbook [“Instytutsionalno-informatsiina ekonomika : pidruchnyk”]. K.: Znannia.

Alle, M. (1998). Conditions of efficiency in the economy [“Uslovija jeffektivnosti v jekonomike”]. M., pp. 40–44.

Blankart, Sh. (2000). Public Finances in a Democracy: Introduction to Financial Science [“Derzhavni finansy v umovakh demokratii: Vstup do finansovoi nauky”]. K.: Lybid.

Financial and monetary instruments of economic development: 3 t. (2008) [“Finansovo-monetarni vazheli ekonomichnoho rozvytku: u 3 t. ”]. T. 1. Financial policy and fiscal levers of its implementation [“Finansova polityka ta podatkovo-biudzhetni vazheliy i ih realizatsii”]. K.: Feniks.

Shavans, B. (2003) Types and levels of rules in organizations, institutions and systems [“Tipy i urovni pravil v organizacijah, institutah i sistemah”]. Voprosy jekonomiki, 6, pp. 4–21.

Makohon, V. D. (2016). Institutional Approach to the Formation and Implementation of Budget Policy [“Instytutsiinyi pidkhid do formuvannia ta realizatsii biudzhetnoi polityky”]. Ekonomichnyi visnyk universytetu, 30(1), pp. 196‒202.

Kankulova, M. Y. (2016). State financial planning and forecasting tools [“Instrumentarij gosudarstvennogo fіnansovogo planirovanija i prognozirovanija”]. Jekonomicheskie nauki, 138, pp. 102-‒107.

Institutional problems of an effective state: a monograph [“Institucional'nye problemy jeffektivnogo gosudarstva: monografija”]. (2012). / Pod red. V. V. Dementeva, R. M. Nureeva. Donetsk: HVUZ «DonNTU».

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ