Про журнал

Мета та цільова аудиторія

Журнал присвячений висвітленню результатів наукових досліджень у галузі економічних наук: питання мотивації праці, управління на різних рівнях економіки, кредитна і грошова системи, облік та аудит, міжнародна економіка та світове господарство, економіко-математичні методи і моделі, статистичний аналіз і маркетингові стратегії.

Місія журналу – сприяння поширенню оригінальних результатів актуальних наукових досліджень у економічній сфері шляхом відкритого доступу серед наукового товариства.

Для наукових працівників, спеціалістів, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

Про журнал

Журнал «Соціальна економіка» заснований у 2000 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 24006-13846Р від 19.06.2019 р.

ISSN 2524-2547 (Print).

Журнал є фаховим виданням у галузі економічних наук категорії "Б" (Наказ МОН України  № 409 від 17.03.2020).

DOI (Digital Object Identifier) присвоюється кожній науковій статті та кожному випуску журналу.

До публікації приймаються статті зі спеціальностей:

 • 051 "Економіка",
 • 072 "Фінанси, банківська справа та страхування",
 • 073 "Менеджмент",
 • 075 "Маркетинг",
 • 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Мова видання: українська, англійська.

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Періодичність публікації

Періодичність видання – 2 рази на рік.

Кінцевий термін прийому статей:

№ 1 – 30 квітня;

№ 2 – 31 жовтня.

Процес рецензування

Після подачі статті автором до журналу редактор перевіряє її на відповідність тематиці журналу та вимогам щодо оформлення. На цьому етапі стаття може бути відхилена редактором.

Стаття проходить перевірку на наявність плагіату у системі https://unicheck.com/.

Редактор направляє статтю рецензенту. В журналі використовують подвійне сліпе рецензування. Рецензенти призначаються зі складу редакційної колегії або запрошуються фахівці з обраної тематики.

Після надходження висновків від рецензенту редактор приймає остаточне рішення щодо публікації статті.

Процес рецензування триває один місяць. У випадку надання висновку рецензенту щодо необхідності внесення змін до статті, автору надається два тижні на виправлення зауважень.

Питання для рецензента:

Чи відповідає тема статті науковому профілю журналу?

Чи є тема науково актуальною?

Чи відповідає назва статті: меті (завданням); основним положення (змісту); висновкам?

Чи досягнута заявлена мета та виконано її завдання?

Чи відображено в статті результати попередніх наукових досліджень з цієї проблематики та чи повною мірою вони враховані?

Чи логічна та переконлива наукова аргументація?

Чи коректно застосовані методи дослідження?

Чи повно і вірно висновки ілюструють результати дослідження, висвітлено новизну і чи дає автор пропозиції для майбутніх досліджень?

Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?

Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?

Висновок рецензента:

 1. Рекомендовано до публікації (Accept).
 2. Рекомендовано до публікації після незначних змін (Minor revision).
 3. Рекомендовано до публікації після значних змін (Major revision).
 4. У публікації відмолено (Reject).

Перевірка на наявність плагіату

Всі надіслані статті проходять перевірку на плагіат у системі https://unicheck.com/. Статті з наявністю плагіату та високим рівнем неоригінального тексту не приймаються до публікації.

 

Оплата за публікацію

Оплата за розгляд, редагування та прийняття до публікації статті відсутня.

У разі замовлення друкованого примірника Випуску журналу поштові витрати за його пересилку несуть автори.

Індексація журналу

 1. Національна бібліотека України імені. В. І. Вернадського
 2. Index Copernicus
 3. DOAJ
 4. Google Scholar

Етичний кодекс

Редакція журналу «Соціальна економіка», автори та рецензенти керуються етичними нормами, викладеними у наступних документах:

Основні практики (COPE's Core Practices), складені Комітетом з етики публікацій (Committee on Publication Ethics: COPE (https://publicationethics.org/));

Етичний кодекс ученого України;

Міжнародні стандарти для редакторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для редакторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 28 с.);

Міжнародні стандарти для авторів (Доброчесна публікація: міжнародні стандарти для авторів / уклад. О. О. Гужва, І. О. Солдатенко. X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 16 с.).

Архівування

Open Journal Systems підтримує систему LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe) для захищеного та надійного архівування журналу. LOCKSS ‒ це програмний засіб з відкритим вихідним кодом, розроблений Бібліотекою Стенфордського університету, що дозволяє бібліотекам забезпечувати збереження окремих веб-журналів, регулярно перевіряючи веб-сайти зареєстрованих журналів на наявність нового опублікованого контенту та архівуючи його. Кожен архів постійно перевіряється на відповідність з іншими; якщо контент виявляється пошкодженим або втраченим, інші архіви використовуються для його відновлення.

Видавничий маніфест LOCKSS.

Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Журнал «Соціальна економіка» при публікації статей керується Creative Commons Attribution License (CC BY 3.0), згідно якої дозволяється копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі, реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу для будь-яких цілей із зазначенням авторства статті та посиланням на оригінальну роботу.

Авторські права та ліцензія

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов’язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

Автор підписує з видавцем договір щодо використання твору та надає згоду на делегування Видавцю права обробки його особистих даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних».