Фонд гарантування інвестицій як елемент інфраструктури захисту ринку цінних паперів

  • Oleksiy Vasiliev Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-1819-6761
  • Andrij Nimkovych Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця пр. Науки, 9A, Харків, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0001-8209-743X
Ключові слова: інвестори, захист, інфраструктура ринку цінних паперів, фонд гарантування інвестицій, ринок цінних паперів, захист інвестицій

Анотація

У статті здійснено теоретичне обґрунтування необхідності створення фонду гарантування інвестицій на ринку цінних паперів України. Особливу увагу авторів приділено закордонному досвіду функціонування аналогічних фондів, принципам та особливостям їх організації. Зокрема було проаналізовано фонди Естонії та Литви. Метою таких Гарантійних фондів є забезпечення захисту коштів, розміщених інвесторами через інвестиційну організацію, в разі неспроможності інвестиційної організації. Для досягнення своїх цілей вказані організації накопичують кошти в фондах, інвестують фінансові ресурси у державні цінні папери та цінні папери центральних банків, а у разі виникнення страхової події сплачують страхові виплати у встановлені терміни. В статті при цьому наголошується, що об’єктом захисту перед інвесторами не є інвестиційний ризик, тобто імовірність втрати від збитків через те, що інвестиція не призведе до прибутку або втрати вартості. Моделі Естонії та Литви показують універсальну установу, яка відображає захист водночас інтересів клієнтів кредитних установ (або вкладників), клієнтів інвестиційних організацій (або інвесторів), власників паїв обов’язкового пенсійного фонду та страхувальників, які уклали із страховиками пенсійні договори. На основі дослідження моделі та особливостей в інших країнах, запропонований прототип структури аналогічної установи в Україні – ДП «Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб». З основних базисів передбачається, що така установа повинна мати більший розмір відшкодування для учасників, функціональність та послідовність роботи з фондами накопичених фінансових ресурсів буде аналогом до закордонних моделей, а управління Фонду буде формуватися шляхом делегування до її складу представників від різних урядових установ та саморегулівних організацій, що забезпечить дійсно прозорість та об’єктивне прийняття рішень Фонду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Tsn.ua. (2018). The site of the television news service. [online] Available at: https://tsn.ua/ [Accessed 01 Nov. 2018].

Www.tf.ee. (2018). Guarantee Fund. [online] Available at: https://www.tf.ee/eng/protection-of-investors/ [Accessed 01 Nov. 2018].

Www.iidraudymas.lt. (2018). Indelin Dreudimo Fund (Deposit Insurance Fund of Lithuania). [online] Available at: https://www.iidraudymas.lt [Accessed 01 Nov. 2018].

Www.fg.gov.ua. (2018). Private Deposit Guarantee Fund. [online] Available at: http://www.fg.gov.ua [Accessed 03 Nov. 2018].

Gaponyuk, M. A. and Degtyareva, N. V. (2012). Financial innovations in the Ukrainian stock market [“Finansovi innovaciyi na ukrayins`komu birzhovomu ry`nku”]. Finance of Ukraine, 2, pp. 59–69.

Kalyuga, O. (2012).Guarantee of investments in the stock market of Ukraine [“Garantuvannya investy`cij na fondovomu ry`nku Ukrayiny`”]. Derzhavne budivny`cztvo, 1. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/ UJRN / DeBu_2012_1_18 [Accessed 03 Nov. 2018].

Kovrov, E. B., Mosolkina, T. E. and Inozemtseva, N. E. (2007). On Compensation Mechanisms in the Securities Market [“O kompensatsionnykh mekhanizmakh na rynke tsennykh bumag”]. Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta, 4. [online] Available at: http://koet.syktsu.ru/vestnik/2007/2007/3/3.htm [Accessed 01 Nov. 2018].

Www.segc.com.au. (2004).Submission on the position paper on compensation for losses in the financial services sector / Securities Exchanges Corporation Limited. [online] Available at: http://www.segc.com.au/pdf/ submission_on_position_paper.pdf [Accessed 01 Nov. 2018].

Www.epravda.com.ua. (2014). The government will create a fund that threatens the stock market[“Uryad stvory`t` fond, shho zagrozhuye fondovomu ry`nku”]. Ekonomichna Pravda, January 27. [online] Available at: http://www.epravda.com.ua/publications/2014/01/27/416452/ [Accessed 01 Nov. 2018].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2011). On the Fund for Guaranteeing Investments in the Stock Market [“Pro Fond garantuvannya investy`cij na fondovomu ry`nku”] (Draft Law of Ukraine dated August 23, 2011, No. 9069). [online] Available at: http://search.ligazakon.ua/ /l_doc2.nsf/link1/ /JF6ZX00I.html [Accessed 03 Nov. 2018].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2013). On the system of guaranteeing investments of individuals in the stock market [“Pro sy`stemu garantuvannya investy`cij fizy`chny`x osib na fondovomu ry`nku”] (Draft Law of Ukraine, unofficial text dated September 03, 2013). [online] Available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0637.html [Accessed 01 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ