Стратегія виводу продукції підприємства на ринки Європейського союзу

  • Anton Kvitka Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-5730-1352
  • Daria Kornieva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-0808-8276
Ключові слова: збут, ринки збуту, збутові системи, збутова політика, розширення ринків збуту, стратегія розширення

Анотація

Перехід до нового технологічного укладу, інтенсифікація економічних процесів, глобалізація стали причиною зростання конкурентного тиску. Це вимагає від підприємств мобільності, модерності, моментальної реакції на виклики ринку шляхом удосконалення існуючої продукції та створення нової. У статті узагальнено аргументи та контраргументи в межах наукової дискусії щодо розроблення стратегії виводу продукції підприємства на ринки Європейського союзу з метою підвищення рівня їх конкурентоспроможності та забезпечення їх входження у глобальні ланцюги створення доданої вартості. Основною метою проведеного дослідження є розвиток теоретико-методичних положень щодо послідовності дій при виведенні продукції підприємства на ринки Європейського союзу та розкриття ключових аспектів даного процесу. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи напрацювання багатьох науковців за тематикою дослідження у статті розкрито сутність збутової політики підприємства. Об’єктом проведено дослідження обрано ПП «Автоентерпрайз», для якого сформовано перелік першочергових стратегічних заходів для компанії на етапі виходу на європейські ринки. У результаті дослідження здійснено аргументацію потреби та визначено особливості умов виходу ПП «Автоентерпрайз» на європейський ринок. Наведено оцінку стратегічного положення ПП «Автоентерпрайз» на ринку зарядних пристроїв для електромобілів, що свідчить про високий рівень його конкурентоспроможності; проведено оцінку діяльності основного конкурента ПП «Автоентерпрайз» на європейському ринку – голландська компанія ABB. Виокремлено причини та складнощі виходу ПП «Автоентерпрайз» на європейський ринок. Узагальнено основні проблеми, які не дозволяють повною мірою реалізувати експортний потенціал компанії. Розроблено комплекс заходів для підприємства при виході на зовнішній ринок в умовах євроінтеграції. Напрямками подальших досліджень за даною проблематикою є розробка маркетингової стратегії підприємства з метою просування його продукції на зовнішні ринки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Dic.academic.ru. (2017). Dictionary of business terms [“Slovny`k biznes-terminiv”]. [online] Available at: https://dic.academic.ru [Accessed 16 Oct. 2018].

Www.lexikon.ru. (2009). Glossary of terms of accounting. [online] Available at: http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html [Accessed 14 Oct. 2018].

Zaitsev, N. L. (2007). A short dictionary of economist [“Kratkij slovar jekonomista”]. M.: Infra-M.

Www.wikipedia.org. (2010). Wikimedia Foundation. [online] Available at: https://uk.wikipedia.org/ [Accessed 14 Oct. 2018].

Gingston, P. (1996). The best book on sales and marketing. Lviv: Sejbr-Svitlo.

Sipols, O. (2011). New Anglo-Russian Dictionary-Directory. Economy [“Novyj anglo-russkij slovar'-spravochnik. Jekonomika”]. M.: Flіnta, Nauka.

Balabanova, L. V. and Germanchuk, A. M. (2004). Commercial activities: marketing and logistics [“Komercijna diyal`nist`: markety`ng i logisty`ka”]. K.: Profesional.

New.abb.com. (2018). Official site of ABB ‒ Charging Stations. [online] Available at: https://new.abb.com/ev-charging/ [Accessed 18 Oct. 2018].

Klymenko, S. М. (2006). Managing the competitiveness of the enterprise [“Upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpry`yemstva”]. K.: KNEU.

Autoenterprise.com.ua. (2018). Official website of Autoenterprise. [online] Available at: https://www.autoenterprise.com.ua/ [Accessed 09 Oct. 2018].

Porter, M. (2006). Competitive Strategy: Methodology for Analysis of Industries and Competitors [“Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov”]. M.: Al'pina Biznes Buks.

Burdenyuk, T. (2011). SPACE-analysis as a method of forming strategic alternatives of the enterprise [“SPACE-analiz yak metod formuvannya strategichny`x al`ternaty`v pidpry`yemstva”]. Ekonomichny`j analiz, 9, 3, pp. 44‒50.

Yeremchuk, R. A. and Bezrodnaya, O. S. (2013). Use of Balanced Scorecard System and SPACE -Analysis to Identify Bank Strategy [“Vy`kory`stannya zbalansovanoyi sy`stemy` pokazny`kivi SPACE-analizu dlya vy`znachennya strategiyi banku”]. Biznesinform, 8, pp. 277‒284.

Parkhomenko, O. S. (2017). Strategic Management: Teach. Manual [“Strategichne upravlinnya : navch. posibny`k”]. Kharkiv: V. N. Karazin KhNU.

Project Management Institute. (2010). A Guide to the project management body of knowledge Construction (PMBOKÒ Guide). USA: Project Management Institute.

Project Management Institute. (2013). Guide to the project management body of knowledge (PMBOKÒ Guide). 5th Ed. USA: Project Management Institute.

Gotin, S. V. and Kalosha, V. P. (2007). Logic-structural approach and its application for the analysis and planning of activity [“Logiko-strukturnyj podhod i ego primenenie dlja analiza i planirovanija dejatel'nosti”]. M. : OOO «Variant».

Bushevaya, S. S. (2009). Management guide for innovative projects and programs [“Kerivny`cztvo z upravlinnya innovacijny`my` proektamy` i programamy`”]. T. 1. Version 1.2. K.: Naukovy`j svit.

Pozdnyakov, V. V. (2018). Logical and Structural Approach in Project and Program Management [“Logiko-strukturny`j pidxid v upravlinni proektamy` ta programamy`”]. [online] Available at: http://www.intalev.ru/index.php?id=12374 [Accessed 12 Oct. 2018].

Etf.europe.eu. (2018). Tempus Guide. Purposeful development and project management. European Training Foundation – ITAD – European Commission. [online] Available at: http://www.etf.eu.int [Accessed 19 Oct. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ