Класифікація корпоративних культур на корпоративних підприємствах

  • Natalya Yaroshenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2326-7202
Ключові слова: корпоративна культура, класифікація корпоративної культури, розвиток організації, життєвий цикл

Анотація

Стаття присвячена класифікації типів корпоративних культур на основі робіт зарубіжний дослідників ‒ Р. Харрісона, Т. Діла та А. Кеннеді, В. Шнайдера, К. Камерона та Р. Куїнна, Е. Шейна, які, з огляду на різноманітність і унікальність корпоративних культур, визначили і класифікували культуру по процесам, що відбуваються всередині організації, управлінському аспекту, орієнтації організації, організаційних формах і теорії управління, цінностях, віруваннях та базових припущеннях. У статті автором наведено існуючі класифікації типів корпоративних культур та визначено, що корпоративна культура є інструментом корпоративного управління, необхідним для нівелювання розбіжностей; визначення й закріплення прав учасників корпоративних відносин, правил поведінки й відносин з усіма зацікавленими особами. Визначено вплив корпоративної культури на формування стратегії та структури організації, а також стилю управління. Були проаналізовані визнані класифікації корпоративних культур. На основі класифікації культури, запропонованої К. Камероном і Р. Куїнном, була запропонована власна класифікація Культури Лідерства ‒ класифікація лідерських характеристик, які домінують на різних етапах життєвого циклу організації. В статті були простежені зміни корпоративної культури в процесі розвитку організації від початкового етапу (етапу зародження) до кінця життєвого циклу (вмирання). Запропоновано власну класифікацію корпоративної культури на моделі життєвого циклу організації, розробленої І. Адізесом. Вибір автором моделі І. Адізеса обумовлений тим, що увага приділяється як зростанню організації, так і її регресії. Ключовими параметрами цієї моделі є ступінь гнучкості й керованості (контролю). Запропоновано характеризувати корпоративну культуру підприємства в контексті класифікації культури організації за допомогою наступних параметрів: ідеї та інновації, структура, комунікації, місія та цілі, людина, конфлікти, зріст.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Akoff, R. (2002). Planning for the future of the corporation [“Planuvannya maybutnoygo korporatsii”]. M.: SYRYN.

Boyko, E. (2003). Corporate culture as a basis for effective enterprise management [“Korporatyvna kultura yak osnova efectyvnogo upravlinnya pidpryemstvom”]. Aktualni problemy ekonomiki, 4(22), pp. 52‒59.

Didenko, N. (2012). Formation of the mechanism of organizational culture [“Formuvannya mechanyzmu organizatsiinoi kultury”]. Businessinform, 6(12), pp. 206‒207.

Drakker, P. (1992). Performance-oriented management [“Upravlenie natselennoe na resultaty”]. M.: Technologicheskya shkola biznesa.

Schein, E. (2002). Organizational Culture and Leadership [“Organizatsionnaya kultura I liderstvo]. SPb.: Piter.

Adizes, I. (2014). Managing Corporate Lifecycles. [online] Available at: https://www.adizes.com/ /wp-content/uploads/ManagingCorpLifecycles1_freechptr_2.pdf [Accessed 20 Nov.2018].

Adizes, I. (1992). Mastering Change. Adizes Institute Publications. [online] Available at : https://www.adizes.com/wp-content/uploads/masteringchange_freechapter.pdf [Accessed 20 Nov. 2018].

Cameron, K. S. and Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and Changing Organizational Culture. [online] Available at: https://www.researchgate.net/profile/Tahani_Fourah/post/Is_the_any_test_ or_questionnaire_to_measure_the_organizational_climate_anyone_can_suggest/attachment/59d61f45c49f478072e97966/AS%3A271750183489537%401441801700739/download/Diagnosing+and+changing+organizational+culture+Based+on+the+competing+values+framework.pdf [Accessed 30 Oct. 2018].

Maximini, D. (2015). The Scrum Culture. [online] Available at: https://www.iotjobs.fr/uploads/ /ebooks/The%20Scrum%20Culture.pdf [Accessed 30 Oct.2018].

Schneider, W. E. (1996). The Reengineering Alternative: A Plan for Making Your Current Culture Work.

Опубліковано
2019-03-24
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ