Дослідження доменів в розрізі формування стратегії смарт спеціалізації

  • Volodymyr Rodchenko Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-0298-4747
  • Viktoria Beliavtseva Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-8773-9307
  • Daria Khripunova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-2016-5120
Ключові слова: домен, підприємницьке відкриття, спеціалізація регіону, пріоритетний напрямок

Анотація

Стратегія смарт спеціалізації, як інноваційна система для регіональних економік, має визначати пріоритетні сфери, в яких регіони та країни мають конкурентні переваги або мають потенціал генерувати заснований на знаннях розвиток і здійснювати економічні перетворення. Кількість та характер цих пріоритетів будуть відрізнятися в залежності від регіону. Стратегія смарт спеціалізації вимагає ідентифікації в кожному регіоні однієї або декількох тематичних областей, де НДДКР та інноваційна політика повинні бути спрямовані на створення та підтримку конкурентних переваг. Пріоритети можуть бути сформульовані з точки зору галузей знань або діяльності (не тільки наукової, а й соціальної, культурної), підсистем у секторі та знаходитись поза межами галузей, ринкових ніш, кластерів, технологій, тощо. Здатність ідентифікувати можливості регіону розширюватися в нові пріоритетні напрямки є центральним принципом концепції смарт спеціалізації. Глобальне економічне зростання вимагає підвищення конкурентоспроможності регіонів, особливо там, де потенціал є найвищим. Вибір пріоритетних напрямків стимулює інновації та інвестиції, при цьому, для того, щоб регіони мали успіх, вони повинні використовувати власну суміш активів, навичок та ідей, щоб конкурувати на світовому ринку та розвивати невикористаний потенціал.

Стаття присвячена аналізу пріоритетних областей смарт спеціалізації та інтерпретації поняття доменів в рамках регіонального розвитку. Дослідження зосереджено на узагальненні підходів до визначення понятійної сутності категорії «домен» шляхом врахування впливу національної специфіки, а також зазначення ролі доменів у процесі підприємницького відкриття. Розглянуто різноманітні підходи до визначення «доменів», як структурованих тем в рамках регіонального розвитку, які впроваджуються на практиці через процеси підприємницького відкриття. Досліджено приклади пріоритетних напрямків в рамках регіону та домени країн ЄС, акцентовано увагу на процесі визначення доменів на основі підприємницького відкриття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). On amendments to the procedures approved by Decrees No. 931 and 932 [“Pro vnesennya zmin do poryadkiv, zatverdzhenykh postanovami № 931 y 932”] (Decree № 959, official text dated November 14, 2018). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-2018-%D0%BF [Accessed 14 Oct. 2018].

En.oxforddictionaries.com. (2016). Definition of domain in English. [online] Available at: https://en.oxforddictionaries.com/definition/domain [Accessed 11 Oct. 2018].

Dictionary.cambridge.org. (2017). Definition of domain in English. [online] Available at: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/domain [Accessed 14 Nov. 2018].

Foray, D. (2015). Smart Specialisation ‒ Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy. Regions and Cities. London & New York: Routledge. European Commission, pp. 1511–1526.

Bellini, N. (2015). Smart Specialisation in Europe: Looking Beyond Regionla Borders. Symphonya. Emerging Issues in Management, 1, pp. 22‒29.

Smith, L. (2018) Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Policy’. Regional Studies, 45(7), pp. 875‒891.

Morgan, K. (2014). Smart specialisation for regional innovation: Underpinning effective strategy design (Work package 4). [Reflection paper]. [online] Available at: http://orca.cf.ac.uk/78221/1/ Underpinning%20Effective%20Strategy%20Design.pdf [Accessed 22 Oct. 2018].

Cooke, P. (2016). Four minutes to four years: the advantage of recombinant over specialized innovation – RIS3 versus «smartspec». European Planning Studies, 24(8), pp. 1494‒1510.

Asheim, B. (2011). The Changing Role of Learning Regions in the Globalizing Knowledge Economy: A Theoretical Re-examination. Regional Studies, 46(8), pp. 993‒1004.

Innovation Priorities in Europe. [online] Available at: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/map?p_p_id=captargmap_WAR_CapTargMapportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1#map-column-results [Accessed 17 Nov. 2018].

McCann, P. and Ortega-Argilés, R. (2016). Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy. Documents de treball IEB, 14, pp. 1‒32.

Mariussen, A. (2017). A connectivity model as a potential tool for smart specialization strategies. European Planning Studies, 25(4), pp. 661–679.

McCann, P. and Ortega-Argilés, R. (2013). Modern regional innovation policy. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 6(2), pp. 187‒216.

Periañez, F. I. (2016). The entrepreneurial discovery process (EDP) cycle from priority selection to strategy implementation. Implementing Smart Specialisation Strategies: A Handbook. Pp. 14–35.

Hansen, T. (2014). Smart specialisation for regional innovation: Underpinning effective strategy design (Work package 4) [Reflection paper]. [online] Available at: http://orca.cf.ac.uk/78221/1/ Underpinning%20Effective%20Strategy%20Design.pdf [Accessed 04 Oct. 2018].

European Commission. (2013). The Role of Clusters in Smart Specialisation Strategies. [online] Available at: https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_ _documents/clusters _smart_spec2013.pdf [Accessed 14 Nov. 2018].

Örtqvist, D. (2016). Innovation networks in different industrial settings: From flexible to smart specialization. European Journal of Spatial Development. [online] Available at: http://norden.diva-portal.org/smash/ get/diva2:1103496/FULLTEXT01.pdf [Accessed 14 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ