Проблемні аспекти економічної безпеки закладів охорони здоров’я

  • Anna Vitiuk Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна https://orcid.org/0000-0001-5211-4948
  • Alina Bondarchuk Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе, 95, Вінниця, 21021, Україна
Ключові слова: економічна безпека, заклад охорони здоров’я, бюджетне фінансування, лікар, медичний персонал, лікарський засіб, фальсифікація

Анотація

У статті особлива увага приділена проблемам економічної безпеки закладів охорони здоров’я. Розглянуто сутність категорії «заклад охорони здоров’я» та їх класифікацію; виявлено такі проблеми економічної безпеки закладів охорони здоров’я як недостатній рівень бюджетного фінансування, втрата наукових кадрів та кваліфікованого персоналу, занепад використання інноваційної продукції, зростання залежності від імпортних лікарських засобів, збільшення обігу фальсифікованих лікарських засобів. Встановлено пряму загрозу безпеці закладів охорони здоров’я під впливом відкритої реорганізації державних та комунальних закладів охорони здоров’я в казенні та комунальні некомерційні підприємства. Вивчено основні статистичні тенденції бюджетного фінансування закладів охорони здоров’я в Україні через обсяги видатків на галузь. Встановлено причини низького рівня фінансування; сформовано математичну модель взаємозалежності номінального валового внутрішнього продукту та видатків на охорону здоров’я. Відзначено вкрай низький рівень витрат на охорону здоров’я в Україні в порівнянні з іншими країнами. Виявлено негативну динаміку забезпеченості лікарями та медичним персоналом в країні. У статті встановлено використання застарілих основних засобів та устаткування у закладах охорони здоров’я та неспроможність Міністерства охорони здоров’я забезпечити їх оновлення. Проаналізовано фармацевтичний ринок в державі та встановлено зростаючу залежність закладів охорони здоров’я від імпортних лікарських засобів. Розкрито зміст фальсифікації лікарських препаратів через можливу відсутність активної діючої речовини у препаратах, невідомі технології отримання лікарських препаратів та підміну лікарських речовин на більш дешеві аналоги. Встановлено джерела надходження фальсифікованих препаратів до закладів охорони здоров’я.

Автори застосовують такі методи дослідження, як аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, порівняння, статистичний метод, метод математичного моделювання.

Результатом роботи є виявлення загроз для економічної безпеки закладів охорони здоров’я.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Hоryn, V. P.(2013). Forming of financial resources of health care in the context of fulfillment the criteria of economic safety [“Formuvannia finansovykh resursiv okhorony zdorovia v konteksti vykonannia kryteriiv ekonomichnoi bezpeky”]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ekonomika, 23, pp. 216–221.

Huk, О. H. (2014). Falsification of drugs and circulation of counterfeit medicines in conditions of European integration: staging [“Falsyfikatsiia likarskykh zasobiv ta obih falsyfikovanykh likarskykh zasobiv v umovakh yevrointegracii: postanovka”]. Chasopys Akademii advokatury Ukrainy, 4, 3(24), pp. 44–49.

Dibrova, Т. H. and Bulbuk, D. М. (2008). The main principles of developing a loyalty program at the enterprise [“Osnovni zasady rozrobky programy loialnosti na pidpryiemstvi”]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia, 2. [online] Available at: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2008_20.pdf [Accessed 6 Dec. 2018].

Оkаrа, D. V., Chernyshov, V. H. and Shynkarenko, L. V. (2017). Investigation of the structure of expenditures on health care from the state budget of Ukraine with the help of mathematical modeling [“Doslidzhennia struktury vydatkiv na okhoronu zdorovia derzhavnoho biudzhetu Ukrainy za dopomohoiu matematychnoho modeliuvannia”]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, 27(2), pp. 143–146.

Soldatenko, О. V. (2018). The current state of legal regulation of health care financing in Ukraine [“Suchasnyi stan pravovoho rehuliuvannia finansuvannia sfery okhorony zdorovia Ukrayiny”]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2, pp. 142–147.

Verkhovna Rada of Ukraine. (2012). Fundamentals of Ukrainian Health Law [“Osnovy zakonodavstva Ukrayiny pro okhoronu zdorovia”] (Law of Ukraine dated January 13, 2012 № 2801-XII). [online] Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 [Accessed 05 Dec. 2018].

of Health of Ukraine. (2002). About approval the list of health care institutions, medical, pharmacist and post offices of junior specialists with pharmaceutical education in health care institutions [“Pro zatverdzhennia perelikiv zakladiv okhorony zdorovia, likarskykh, provizorskykh posad ta posad molodshykh spetsialistiv z farmatsevtychnoiu osvitoiu u zakladax okhorony zdorovia”] (Order of the Ministry of Health of Ukraine dated October 28, 2002 No. 385 (as amended)). [online] Available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-02 [Accessed 06 Dec. 2018].

Www.unian.ua. (2017). In the project budget for 2018, an increase in financing of health care was set to 112.5 billion UAH [“U proekt biudzhetu na 2018 rik zakladeno zbilshennia finansuvannia okhorony zdorovia do 112,5 mlrd hrn”]. [online] Available at: https://www.unian.ua/health/country/2139581-u-proekt-byudjetu-na-2018-rik-zakladeno-zbilshennya-finansuvannya-ohoroni-zdorovya-do-1125-mlrd-grn.html [Accessed 06 Dec. 2018].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. (2018). Static information [“Statystychna informaciia”]. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/ /mkadru_06_u.html [Accessed 06 Dec. 2018].

Vitiuk, А. V. and Trachenko, К. R. (2018). Development of the pharmaceutical industry of Ukraine [“Rozvytok farmatsevtychnoi promyslovosti Ukrainy”]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, pp. 32–34.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ