Калькулювання собівартості як основа ефективного функціонування підприємства

  • Tatiana Rosit Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-8846-7590
  • Kateryna Mukhortova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна
Ключові слова: калькування, калькуляція, собівартість, витрати

Анотація

Циклічність економічних процесів, а особливо кризи та нестабільні економічні ситуації формують потребу в прийнятті зважених та моментальних рішень щодо ефективності управління витратами на підприємстві, калькування собівартості є однією із основ покращення діяльності компанії. Від правильності вибору методу калькулювання собівартості та її організації залежить успішна діяльність підприємства і його результати.

У статті на основі проведеного дослідження визначені такі поняття, як калькування та калькуляція, приведені приклади та пояснення різних методів оптимізації розрахунку собівартості, також визначені їх позитивні та негативні сторони. Встановлені розмежування методів калькування на українських підприємствах, а саме їх поділ на традиційні та запозичені методи та представлена класифікація методів калькування собівартості. За результатами проведеного дослідження окремо виділені напрями оптимізації калькулювання собівартості на прикладі українських підприємств.

В Україні використовуються як суто традиційні методи калькування собівартості, так і запозиченні – зарубіжні методи. Щодо українських методів можна звернути увагу, що вони мають виробничу направленість, тобто більше підходять для конвеєрного виробництва, а зарубіжні методи підходять як для виробничої діяльності, так і для сфери послуг. Загалом, зарубіжні методи направлені на оптимізацію витрат та на забезпечення гнучкості ціноутворення.

Щодо напрямів оптимізації процесу калькулювання собівартості, стандарт-костинг (нормативний метод) є поширеною системою в управлінні витратами, тобто застосування нормативів є одним із найбільш ефективних систем, які використовуються. Але на сучасному етапі також відбувається трансформація в бік цільової вартості (таргету) для підлаштовування до особливостей підприємства, тобто тут простежується перейняття зарубіжного досвіду. Необхідно зазначити, що окремо узяті системи обліку витрат на практиці в чистому виді зустрічаються рідко.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

From cost to price: methodology of formation [“Ot sebestoimosti k cene: metodiki formirovaniya”]. (2017). Sbornik sistematizirovannogo zakonodatel'stva. Buhgalteriya (pravo-nalogi-konsul'tacii), 11, pp.14‒28.

Chichulin, K. V., Mischuk, E. M. and Arzumanyan, A. С. (2017). Modern cost accounting methods [“Suchasni metody` obliku vy`trat”]. Ekonomika i suspil`stvo, 17, pp. 1435‒1442.

The institute of company secretaries of India. (2014). Еxecutive programme cost and cost and management accounting. Р. 207‒417.

Scoun, T. (1997). Management accounting: How to use it to control business [“Upravlencheskij uchet: Kak ego ispol'zovat' dlya kontrolya biznesa”]. P. 177.

Activity based costing system (abc): implementation in a supermarket. (2015). Universitat Jaume: Finance and Accounting Degree. P. 56.

Butinets, F. F. (2011). Problems of accounting science: realities (monography) [“Problemy` nauky` buxgalters`kogo obliku: realiyi : monografiya”]. Zhytomyr: PP «Ruta». P. 324.

Csus.edu. (2017). Target Costing. 2017. [online] Available at: https://www.csus.edu/indiv/p/pforsichh//countinfo/121/ch12%20%20Target%20Costing/My%20target%20costing%2handouts.pdf [Accessed 17 Oct. 2018].

The design and use of performance management systems: An extended framework for analyzing. (2009). Management Accounting Research. Science direct, 20(4), pp. 263‒282.

Skrypnyk, M. I. (2009). The process of calculation: the definition of the concept. [online] Available at: http: // archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ptmbo/2009_3/32.pdf [Accessed 17 Oct. 2018].

Chichulin, K. V. (2016). Modern methods of managing the expenses of the enterprise [“Suchasni metody` upravlinnya vy`tratamy` pidpry`yemstva”]. Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. Scientific journal «Economics and Finance», pp. 154‒158.

Hiroshi Okano. (2002). Target Cost Management Strategy. Research Gate, p. 16.

Baranovsky, N. I. (2005). Accounting and control of production costs at polygraphic enterprises of Ukraine: Dis. Cand. econ Sciences: 08.06.04 [“Oblik i kontrol` vy`trat vy`robny`cztva na poligrafichny`x pidpry`yemstvax Ukrayiny` : dy`s. kand. ekon. Nauk: 08.06.04”]. Ternopil`, p. 190.

Tomchuk, O. F. (2007). Essence and conceptual limits of managerial accounting [“Sutnist` i konceptual`ni mezhi upravlins`kogo obliku”]. Oblik i finansy` APK, 11-12, pp. 117‒121.

Golov, C. F. (1998). Management accounting [“Upravlencheskij buhgalterskij uchet”]. K.: Skarbu. P. 338.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ