Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства

  • Yelyzaveta Lutsyshyna Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна https://orcid.org/0000-0002-9594-0948
Ключові слова: конкурентоспроможність, ринок, оцінка, бізнес-процес, метод таксономії

Анотація

Метою статті є розробка методики оцінки конкурентоспроможності підприємства з урахуванням специфіки управління бізнес-процесами. При розробці методики оцінки конкурентоспроможності підприємства було враховано базові характеристики властивості, об’єктивні та суб’єктивні принципи, низку початкових вимог. Було запропоновано розраховувати два інтегральні показники: перший надає статичну оцінку конкурентоспроможності підприємства відносно обраних конкурентів на конкретний момент часу, другий показник у динаміці демонструє рівень синхронізації функціонування підприємства з відповідним ринком. Для оцінки статичної складової конкурентоспроможності підприємства в якості методу побудови інтегрального показника був обраний метод таксономії. Запропонований інтегральний показник – показник рівня розвитку – оцінюватиме сукупність фінансових, управлінських та маркетингових показників, що характеризують результати перебігу як основних і не менш важливих управлінських бізнес-процесів, деяких суттєвих обслуговуючих бізнес-процесів на підприємстві, так і враховують загальну оцінку якості управління бізнес-процесами. Було запропоновано алгоритм оцінки показника «Якість управління бізнес-процесами» на підставі бального методу. Алгоритм оцінки може застосовуватись як для суб’єктів господарювання, що тільки починають впроваджувати менеджмент бізнес-процесів, так і для тих, що вже мають успішний досвід застосування цього підходу. Динамічна складова оцінки конкурентоспроможності підприємства повинна характеризувати рівень сприйняття підприємством кон’юнктури ринку. Розрахунок інтегрального показника динамічної оцінки базувався на усередненні чотирьох індексів на підставі середньої геометричної. Індекси були побудовані на підставі порівняння наступних базових показників та їх темпів росту: рентабельність продажів підприємства, середня рентабельність продажів на ринку, обсяг продажів підприємства, реальна місткість ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Kunayev, A. Yu. (2017). Evaluation of the efficiency of business processes during the diagnosis of the management's effectiveness of the machine-building enterprise [“Ocinka efekty`vnosti biznes-procesiv pid chas diagnostuvannya efekty`vnosti menedzhmentu mashy`nobudivnogo pidpry`yemstva”]. Ekonomichny`j visny`k Zaporiz`koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi, 2(1), pp. 117–125.

Pry`jmuk, O. and D'yakova, Ye. (2015). Research methods for assessing the competitiveness of enterprises [“Doslidzhennya metodiv ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Zbirny`k naukovy`x pracz` Derzhavnogo ekonomiko-texnologichnogo universy`tetu transportu. Ser.: Ekonomika i upravlinnya, 33, pp. 332–337.

Zajceva, L. O. (2013). Analysis of modern methods for assessing the competitiveness of the enterprise [“Analiz suchasny`x metodiv ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Ekonomichny`j analiz, 14(3), pp. 12–17.

Yemel`yanova, I. F. (2015). Methods and principles for assessing the competitiveness of enterprises [“Metody` ta pry`ncy`py` ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstv”]. Visny`k Donecz`kogo nacional`nogo universy`tetu ekonomiky` i torgivli im. My`xajla Tugan-Baranovs`kogo. Seriya : Ekonomichni nauky`, 1, pp. 12–22.

Tranchenko, O. M. (2013). Competitiveness of business entities: the essence, methods and criteria of evaluation [“Konkurentospromozhnist` sub'yektiv pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti: sutnist`, metody` ta kry`teriyi ocinky`”]. Oblik i finansy`, 3, pp. 143–148. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2013_3_22 [Accessed 20 Nov. 2018].

Kvasko, A. V. (2017). Analysis of methods for assessing the competitiveness of enterprises [“Analiz metodiv ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Naukovi zapy`sky` [Ukrayins`koyi akademiyi drukarstva], 1, pp. 111–118.

Levy`cz`ka, A. O. (2013). Methods of assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification [“Metody` ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva: vitchy`znyani ta zakordonni pidxody` do klasy`fikaciyi”]. Mechanism of Economic Regulation, 4, pp. 155–163. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2013_4_19 [Accessed 20 Nov. 2018].

Yankovy`j, O. G. (2014). Marketing tools for statistical evaluation of enterprises' competitiveness [“Markety`ngovy`j instrumentarij staty`sty`chnoyi ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstv”]. Ekonomika: realiyi chasu, 4, pp. 63–72. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_4_12 [Accessed 20 Nov. 2018].

Dobryans`ka, N. A., Popovy`ch, O. M. and Vargatyuk, M. O. (2016). Essence and significance of the benchmarking method in relation to the assessment of the competitiveness of the enterprise [“Sut` ta znachennya metodu benchmarkingu vidnosno ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Agrosvit, 11, pp. 3–6. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_11_2 [Accessed 20 Nov. 2018].

Golik, V. V. (2015). Rating of competitiveness of agricultural enterprises [“Rejty`ngova ocinka konkurentospromozhnosti sil`s`kogospodars`ky`x pidpry`yemstv”]. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu texnologij ta dy`zajnu. Seriya : Ekonomichni nauky`, 3, pp. 27–37.

Vyed`manova, K. S. and Sokolova, O. V. (2016). Methods of assessing the competitiveness of the enterprise [“Metody` ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Visny`k Xersons`kogo nacional`nogo texnichnogo universy`tetu, 4, pp. 225–229.

Artemenko, L. P. and Tolmachova, G. V. (2015). Method of estimation of strategic competitiveness of the enterprise [“Metody`ka ocinky` strategichnoyi konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Problemy` i perspekty`vy` rozvy`tku pidpry`yemny`cztva, 4, pp. 113–116.

Kabal`s`ka, B. V. (2013). Methodological aspects of complex estimation of enterprise competitiveness [“Metodologichni aspekty` kompleksnoyi ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva”]. Nauka j ekonomika, 2, pp. 129–134. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_2_26 [Accessed 20 Nov. 2018].

Sitkovs`ka, A. O. (2016). Estimation of the level of enterprise competitiveness: methodology and calculation criteria [“Ocinka rivnya konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva: metody`ka ta kry`teriyi rozraxunku”]. Ekonomika. Upravlinnya. Innovaciyi. Seriya: Ekonomichni nauky`, 3, [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_19 [Accessed 20 Nov. 2018].

Semenenko, O. G. and Ocheretna, M. Yu. (2015). Adaptive model of enterprise competitiveness assessment based on financial reporting data [“Adapty`vna model` ocinky` konkurentospromozhnosti pidpry`yemstva na osnovi dany`x finansovoyi zvitnosti”]. Ekonomichny`j visny`k universy`tetu, 24(1), pp. 60–72.

Skorobogatova, N. Ye. and Gergel`, M. Yu. (2014). Model of estimation of competitiveness of an industrial enterprise [“Model` ocinky` konkurentospromozhnosti promy`slovogo pidpry`yemstva”]. Ekonomichny`j forum, 1, pp. 153–161. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ /ecfor_2014_1_30 [Accessed 20 Nov. 2018].

Grosul, V. A., Zubkov, S. O. (2017). Methodical tool for assessing the competitiveness of business model of a trading enterprise [“Metody`chny`j instrumentarij ocinky` konkurentospromozhnosti biznes-modeli torgovel`nogo pidpry`yemstva”]. Biznes Inform, 10, pp. 252–258.

Sharko, V. V. (2015). Competitiveness of the enterprise: methods of evaluation, strategies for improvement [“Konkurentospromozhnist` pidpry`yemstva: metody` ocinky`, strategiyi pidvy`shhennya”]. Biznes Inform, 10, pp. 237–243.

Brin`, P. V., Proxorenko, O. V. and Kovshy`k, V. I. (2018). Structural indicators of the strategic contribution of business processes to the enterprise system [“Strukturni pokazny`ky` ocinky` strategichnogo vnesku biznes-procesiv v sy`stemu pidpry`yemstva”]. Naukovy`j visny`k Polissya, 2(2), pp. 48‒55.

Proxorenko, O. V and Brin`, P. V. (2018). Formation of a system of structural indicators for the assessment of business processes in an enterprise [“Formuvannya sy`stemy` strukturny`x pokazny`kiv ocinky` biznes-procesiv na pidpry`yemstvi”]. Naukovy`j visny`k Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Ser.: Ekonomichni nauky`, 29(1), pp. 202‒207.

Vanhatalo, J., Völzer, H. and Leymann, F. (2007). Faster and More Focused Control-Flow Analysis for Business Process Models Through SESE Decomposition. In: Krämer B. J., Lin K. J., Narasimhan P. (eds). Service-Oriented Computing – ICSOC 2007. ICSOC 2007. Lecture Notes in Computer Science, 4749, pp. 43–55. DOI: 10.1007/978-3-540-74974-5_4.

Kry`voruchko, O. V., Rassamakin, V. Ya., Medy`ns`ka, T. M. and Lyashhenko, T. O. (2017). Methods of qualitative analysis and evaluation of business processes [“Metody`ky` yakisnogo analizu i ocinky` biznes-procesiv”]. Upravlinnya rozvy`tkom skladny`x sy`stem, 31, pp. 83‒91. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Urss_2017_31_14 [Accessed 21 Nov. 2018].

Kostina, O. M. (2017). Diagnostics and management of business processes in the context of enterprise crisis management [“Diagnosty`ka ta upravlinnya biznes-procesamy` v konteksti anty`kry`zovogo upravlinnya pidpry`yemstvom”]. Ekonomika i suspil`stvo, 10, pp. 287‒297. [online] Available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/10_ukr/51.pdf [Accessed 21 Nov. 2018].

Tigaryeva, V. A. and Stankevy`ch, I. V. (2016). Analysis of existing approaches and methods for evaluating business processes of enterprises and organizations [“Analiz isnuyuchy`x pidxodiv ta metodiv ocinyuvannya biznes-procesiv pidpry`yemstv ta organizacij”]. Visny`k KrNU imeni My`xajla Ostrograds`kogo, 3(98), P. 1, pp. 113‒122. [online] Available at: http://www.kdu.edu.ua/PUBL/ /statti/2016_3_113-3-2016-2.pdf [Accessed 21 Nov. 2018].

Pourshahid, A., Amyot, D. and Peyton, L. (2009). Business Process Monitoring and Alignment: An Approach Based on the User Requirements Notation and Business Intelligence Tools. Electronic Commerce Research, 9(4), pp. 269–316. https://doi.org/10.1007/s10660-009-9039-z.

Shherby`na, V. V. (2017). Methodical bases of estimation of efficiency of reengineering of business processes of transport-forwarding companies [“Metody`chni osnovy` ocinky` efekty`vnosti reinzhy`niry`ngu biznes-procesiv transportno-ekspedy`tors`ky`x kompanij”]. Rozvy`tok metodiv upravlinnya ta gospodaryuvannya na transporti, 1, pp. 53‒63. [online] Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rmegt_2017_1_7 [Accessed 21 Nov. 2018].

Didux, V. V. (2015). Estimation of the effectiveness of the planned measures for reengineering business processes and possible positive effects [“Ocinka rezul`taty`vnosti zaplanovany`x zaxodiv z reinzhy`niry`ngu biznes-procesiv ta mozhly`vy`x pozy`ty`vny`x naslidkiv”]. Visny`k Odes`kogo nacional`nogo universy`tetu. Seriya: Ekonomika, 20, 1(2), pp. 81‒85.

Pljuta, V. (1980). Comparative multidimensional analysis in economic research: Methods of taxonomy and factor analysis [“Sravnitel'nyj mnogomernyj analіz v jekonomicheskih issledovanijah: Metody taksonomii i faktornogo analiza”]. Moscow: Statistika.

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ