Вплив макроекономічних факторів на фінансові результати підприємств промисловості

  • Natalia Vlasova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-5156-973X
  • Oleksandr Nosyriev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-4089-3336
Ключові слова: фінансові результати, макроекономічні фактори, промисловість, факторні показники, інтегральна оцінка, мультиплікативна модель

Анотація

Досліджено динаміку фінансових результатів до оподаткування підприємств промисловості України за 2005-2017 роки, виділено групу основних макроекономічних факторів й кількісно визначено ступінь та напрям їхнього впливу.

Підтверджено дію механізму операційного левериджу на змінення фінансових результатів й на макроекономічному рівні. Простежено аналогічні тенденції у взаємозв’язку між динамікою фінансових результатів з такими факторними показниками, як динаміка реальних наявних доходів населення, капітальних інвестицій, експорту та імпорту. Встановлено взаємозв’язок між фінансовими результатами підприємств галузей промисловості та станом валютного ринку та взаємозв’язок динаміки фінансових результатів з ринком кредитних ресурсів.

Проведений макроекономічний аналіз впливу зовнішніх факторів на динаміку фінансових результатів підприємств промисловості підтверджує наявність зв’язку між ними та надає підставу дійти висновку про необхідність їхнього урахування в процесі прийняття управлінських рішень на рівні окремих підприємств. Для оцінки ступеня взаємозв’язку між індексом змінення фінансових результатів підприємств промисловості та індексами зміни відповідних факторних показників розраховано парні коефіцієнти кореляції, що дозволило підтвердити наявність зв’язку між динамічними змінами фінансових результатів до оподаткування підприємств промисловості та факторними показниками.

Визначено, що зростанню фінансових результатів сприяє позитивна динаміка показників ВВП та реальних доходів населення, збільшення обсягів зовнішньоторгового обороту, особливо імпорту, й, у меншому ступені, капітальних інвестицій.

Запропоновано та апробовано мультиплікативну модель для інтегральної узагальненої оцінки впливу групи макроекономічних факторів, що забезпечує рівень визначеності та обґрунтованості управлінських рішень щодо прогнозування та управління фінансовими результатами підприємств промисловості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

State Statistics Service of Ukraine. (2010). Statistical Book of Ukraine: statistical statistics (2010) [“Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2010 rik: statystychnyj zbirnyk”]. Kiev.

State Statistics Service of Ukraine. (2017). Statistical Book of Ukraine: statistical statistics (2017) [“Statystychnyj shhorichnyk Ukrajiny za 2016 rik: statystychnyj zbirnyk”]. Kiev.

Bernstein, L. A. (2002). Analysis of financial statements: theory, practice and interpretation [“Analiz finansovoy otchetnosti: teoriya, praktika i interpretatsiya”]. Moscow: Finance and Statistics.

Blank, I. A. (2007). Profit management [“Upravlenie pribyilyu”]. Kyiv: Nick Center.

Houston, E. F. and Brigham, J. F. (2007). Fundamentals of Financial Management: Textbook Binding. Mason, OH: Cengage Learning.

Drucker, P. (2003). Effective management. Economic tasks and optimal solutions [“Effektivnoe upravlenie. Ekonomicheskie zadachi i optimalnyie resheniya”]. Moscow: FAIR-PRESS.

Ginzburg, A. I. (2011). Economic analysis [“Ekonomicheskiy analiz”]. 3rd ed. St. Petersburg.

Drury, K. (2012). Management accounting for business decisions [“Upravlencheskiy uchet dlya biznes-resheniy”]. Moscow: UNITY-DANA.

Watsham, T. J. And Parramou, K. (1999). Quantitative methods in finance [“Kolichestvennyie metodyi v finansah”]. Moscow: Finance. UNITY.

Helfert, E. (2003). Technique of financial analysis [“Tehnika finansovogo analiza”]. 10th ed. St. Petersburg: Peter.

Vlasova, N. O. And Melushova, I. Yu. (2008). Effectiveness of the form of the financial results of the companies of the trade: monographs [“Efektyvnist formuvannia finansovykh rezultativ pidpryiemstv rozdribnoi torhivli: monohrafiia”]. Kharkiv, CDSU.

McConnell, K. R. And Bru, S. L. (1992). Economics: principles, problems and policies [“Ekonomiks: printsipyi, problemyi i politika”]. Moscow: Republic. Part 2.

Vlasova, N. A. And Chekmasova, I. A. (2016). Foreign economic activity and financial results of machine-building enterprises of Ukraine. Business Inform, 12, pp. 36–41.

State Statistics Service of Ukraine. (2018). Statistical information // The official site of State Statistics Service of Ukraine. [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed24June 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
ПРОЦЕСИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ