Механізм управління формуванням соціально-емоційних компетенцій у навчальних закладах

  • Ganna Rekun Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-1734-7364
  • Mariia Svidenska Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, вул. Мироносицька, 1, Харків, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3527-5453
Ключові слова: соціально-емоційне навчання, управління освітнім процесом, компетенції, навички

Анотація

Одним із ключових факторів збільшення продуктивності та економічного зростання країни є правильно вибудований освітній процес, і як результат – відповідність навичок людей до сучасних потреб на ринку праці. Важливі проблеми дослідження стосуються розробки нової моделі управління освітнім процесом, що включають питання формування людини не тільки як робочої сили, а й особистості. Метою статті є дослідження актуальності впровадження соціально-емоційних компетенцій в сучасне освітнє середовище для формування затребуваних навичок ринку праці, що постійно змінюється. У статті представлені основні затребувані компетенції сучасної людини, що включають в себе систему когнітивних, соціально-емоційних і технічних навичок, а також підкреслюється зростання значення саме соціально-емоційних навичок. Висвітлено п’ять компетенцій соціально-емоційного навчання: самосвідомість, самоврядування, соціальна обізнаність, навички взаємовідносин та відповідальне прийняття рішень. За даними дослідження світового банку та доповіді Світового економічного форуму «Майбутнє робочих місць 2018» обґрунтовані навички, які користуються найбільшим попитом серед суспільства сьогодні: аналітичне мислення та інновації, комплексне вирішення проблем, критичне мислення та аналіз, активне навчання. Для розуміння, як і для кого формувати сучасний освітній процес, важливо знати структуру рівнів освіти та залученості до них, тому проведено аналіз розподілу кількості учнів, слухачів та студентів, що навчаються у закладах України та оцінку їх гендерної складової. Виявлено основні тенденції змін учасників освітнього процесу 2014-2017 років на всіх рівнях освіти. Для покращення ефективності управління освітнім процесом підкреслено актуальність впровадження соціально-емоційного навчання до освітнього процесу. Оцінено значення та результат впливу соціально-емоційного навчання на кожен рівень освіти, їх взаємозв’язок та ступінь потреби.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Globalinnovationindex.org. (2018). The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. [online] Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator [Accessed 25 Nov. 2018].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017). On Education [“About education”] (Law of Ukraine № 2145-VIII, official text dated September 05, 2017). [online] Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 [Accessed 18 Nov. 2018].

Grinevich, L. (2017). Draft Law «On Education». [online] Available at: https://www.kmu.gov.ua/ /storage/app/media/reforms/proekt-zu-pro-osvitu-1.pdf [Accessed 18 Nov. 2018].

Childress, S. (2018). 3 Biggest Education Innovation Questions For 2018S. [online] Available at: https://www.forbes.com/sites/schoolboard/2018/01/08/3-biggest-education-innovation-questions-for-2018/#73305f184b13 [Accessed 29 Nov. 2018].

Del Carpio, X., Merchant, O, Muller, N. and Olefir, A. (2017). Skills for modern Ukraine. Review. World Bank, Washington, DC.

DePaoli, J. L., Atwell, M. N. and Bridgeland, J., (2017). A National Principal Survey on How Social and Emotional Learning Can Prepare Children and Transform Schools. [online] Available at: http://www.casel.org/wp-content/uploads/2017/11/ReadyToLead_FINAL.pdf [Accessed 25 Nov. 2018].

Casel.org. (2018). SEL Impact. [online] Available at: https://casel.org/impact/ [Accessed 18 Nov. 2018].

Philbeck, T., Davis, N. and Larsen, A. (2018). Values, Ethics and Innovation Rethinking Technological Development in the Fourth Industrial Revolution / World Economic Forum.

The Future of Jobs Report 2018. [online] Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf [Accessed 29 Nov. 2018].

State Statistics Service of Ukraine Department of Statistics in Kharkiv. (2018). Higher education institutions of Kharkiv region: Statistical Yearbook. [online] Available at: http://kh.ukrstat.gov.ua/upload/publikacii/prez_zb_vnz_17_18.zip [Accessed 29 Nov. 2018].

Опубліковано
2019-03-23
Розділ
СИСТЕМИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ Й АДМІНІСТРУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ