Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». Випуск 28, 2019 The Journal of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: "Law". ISSUE 28, 2019

Вісник має на меті висвітлення широкого кола актуальних політико-правових проблем, серед яких: проблеми становлення і розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні; забезпечення прав людини; боротьби зі злочинністю і захисту громадського порядку; удосконалення національного законодавства та правозастосовної практики.

Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, аспірантів і студентів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики.

Опубліковано: 2019-12-26

Весь випуск

Земельне, аграрне та екологічне право