ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ

Ключові слова: КЛЮЧОВІ СЛОВА: мале підприємництво; адміністрування малого бізнесу; інституційна побудова малого бізнесу; державний нагляд і контроль; державне регулювання в сфері господарської діяльності; напрямки державної підтримки малого бізнесу; стратегії розвитку малого бізнесу.

Анотація

АНОТАЦІЯ: для країн з ринковою системою господарювання мале підприємництво є привабливою формою організації господарювання внаслідок його гнучкості і мобільності, які є такими необхідними для української економіки. Метою статті є аналіз досвіду правового регулювання і державної підтримки малого бізнесу в Польщі і Україні та визначення актуальних для впровадження в Україні її напрямків.

В Польщі довів свою ефективність підхід стратегічного будування державного регулювання бізнесу в рамках правових стратегій на 3-4 роки. Інноваційними для України є такі принципи «Нової Конституції для бізнесу 2017» Польщі, як принцип пропорційності покарання вчиненому порушенню;  принцип мовчазної згоди; пряма відповідальність державних службовців за порушення закону. Очевидним мінусом української системи підтримки малого підприємництва є переважання фінансових інструментів з одночасним недоопрацюванням регіональних і місцевих механізмів її реалізації. Важливими є успіхи України в правовому державному регулюванні діяльності малого бізнесу в сфері адміністрування. Виявились ефективними правові засади розширення доступу до публічних закупівель в Україні.

Європейські засоби підтримки малого підприємництва, що довели свою результативність в Польщі, можуть і повинні бути використані в Україні. В Україні пильної правової уваги потребує проблема неплатоспроможності. Актуальним є ретельне вивчення інституційної побудови підтримки малого бізнесу в Польщі. Важливий для української економіки напрям розбудови зовнішньої торгівлі поки знаходиться на початковому етапі. Угода про асоціацію України та ЄС вже призвела до зняття більшості торговельних обмежень на ринку ЄС для українських експортерів, але  це є тільки пошуки шляхів до світового ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Малий бізнес: стійкість та компенсаторні можливості : монографія / Г. В. Козаченко, А. Е. Воронкова, В. Ю. Медяник, В. В. Назаров . – К: Лібра, 2003. – 328 с.

Економічний клуб. Doing-Business 2018. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/ URL : http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu.

Криниця, С. О. Зміцнення фінансової бази місцевого та регіонального самоврядування / С. О. Криниця // Фінанси України. – 1998. – №2. – С. 38 – 47.

Пономарев В. П. Защита интересов предприятия как основа его экономической безопасности / В. П. Пономарев // Економіка. Менеджмент. Підприємництво : зб. наук. праць Східноукр. держ. ун-ту. – 2000. – №1. – С. 27 – 35.

Про схвалення стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 504-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/ URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504-2017-%D1%80#n8.

Підтримка малого і середнього підприємництва на регіональному рівні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/ URL : http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA.

Кодекс України з питань банкрутства : Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www/ URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19.

Звягін А. Міжнародна торгівля: тенденції 2019р. [Електронний ресурс] / Юридична газета: всеукраїнське щотижневе професійне видання.– Режим доступу : www/ URL : http://yur-gazeta.com/publications/practice/zovnishnoekonomichna-diyalnist/mizhnarodna-torgivlya-tendenciyi-2019-roku.html.

Васильєв Є. О. Правове регулювання зовнішньої торгівлі в Україні на шляху до світового ринку / Є. О. Васильєв // Форум права – 2015. –№ 4.– С.18-25.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Остапенко, Ю., & Бондаревич, М. (2019). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 66-72. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-08
Розділ
Цивільне право, цивільний процес, сімейне та господарське право