ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ

  • Олександр Іванович Шкуропацький Військово-юридичний інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-4679-7292
  • Владислав Мехеда Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-2160-3738
  • Євген Пащенко Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого https://orcid.org/0000-0002-7178-0601
Ключові слова: відбудовний період, воєнний стан, демобілізація, Збройні Сили України, мобілізація, особливий період, військові формування

Анотація

В статті досліджуються деякі проблемні аспекти нормативно-правового регулювання введення та закінчення особливого періоду в Україні. Проаналізовано законодавчі визначення поняття «особливий період». Досліджено судову практику та підкреслено проблематику розуміння поняття особливого періоду та часових меж його дії. Підкреслено, що в Україні існує дві правові форми функціонування країни в сфері оборони, це мирний час та особливий період. Розкрита правова природа «особливого періоду», визначені відповідні складові, підстави його введення та час закінчення. Розкрито зміст правового режиму «воєнний стан», та понять «час мобілізації», «військові формування». Зокрема підкреслено, що поняття «час мобілізації» може мати два різні змістовні навантаження, та значення цього поняття для визначення часових меж особливого періоду.  У роботі обґрунтовується період тривалості особливого періоду, та аналізуються складові що визначають та охоплюються часовими межами особливого періоду. Проаналізовано законодавчі поняття воєнного стану, підкреслено різницю між поняттями воєнний час та правовий режим воєнного стану, та їх співвідношення з розумінням тривалості та розповсюдження особливого стану. Досліджено та визначено момент початку дії режиму воєнного стану та правова основа його введення.

Визначено значення оголошення Верховною Радою України стану війни для початку особливого періоду. Зазначено також, що відбудовний період після закінчення воєнних дій не може настати в країні у якій не було воєнного часу.

Досліджено та проаналізовано поняття «органи військового управління», «Збройні Сили України», «військові формування».

Досліджено також поняття «збройної агресії» та дії які вважаються збройною агресією, як підстава для запровадження особливого періоду.

Зроблено висновок, що «особливий період» розпочинається з моменту оприлюднення Указу Президента України «Про мобілізацію», а закінченням буде повне виконання Указу Президента України «Про демобілізацію».

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олександр Іванович Шкуропацький, Військово-юридичний інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри Військово-юридичного інституту

Національного юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого

вул. Пушкінська 77, м. Харків, Україна

Владислав Мехеда, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

викладач Військово-юридичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

вул. Пушкінська 77, м. Харків, Україна

Євген Пащенко, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

викладач Військово-юридичного інституту,

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

вул. Пушкінська 77, м. Харків, Україна

Посилання

Постанова Колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 30.06.2015, (справа № 21-112а15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/46570780 // (дата звернення: 17.10.2019).

Ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 04.02.2016 (справа № 826/18425/15). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55514762 (дата звернення: 17.10.2019).

Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/print (дата звернення: 16.10.2019).

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII. Відомості Верховної ради України. 1993. № 44. ст.416. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 (дата звернення: 17.10.2019).

Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони: Закон України від 12.05.2016 № 1356-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1356-19/print (дата звернення: 16.10.2019).

Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/print (дата звернення: 17.10.2019).

Про часткову мобілізацію: Указ Президента України, затверджений Законом України від 15.01.2015 № 113-VIII. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/15/2015 (дата звернення: 18.10.2019).

Про часткову мобілізацію: Указ Президента України, затверджений Законом України від 17.03.2014 № 1126-VII URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303/2014 (дата звернення: 17.10.2019).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2011-12/print. (дата звернення: 18.10.2019).

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Шкуропацький, О., Мехеда, В., & Пащенко, Є. (2019). ТЕРМІНОЛОГІЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОСОБЛИВОГО ПЕРІОДУ» ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 97-106. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-12
Розділ
Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право