НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУЛІНГУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Ключові слова: Булінг ,, підлітки,, адміністративна відповідальність,, зарубіжний досвід,, профілактика,, антибулінгова кампанія

Анотація

В статті проаналізовано причини та умови виникнення булінгу серед підлітків. Досліджено нормативно-правове врегулювання даного явища в Україні та зарубіжних країнах. Проаналізовано Закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» та «Про освіту» щодо визначення діянь, які кваліфікуються як булінг. Наведено статистичні дані щодо розповсюдження булінгу у шкільному середовищі. Зазначена адміністративна відповідальність, що передбачена за вчинення даних дій. Запропоновано оптимальні шляхи вирішення проблеми булінгу з урахуванням зарубіжного досвіду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Офіційний веб-портал UNICEF в Україні URL: https://www.unicef.org/ukraine/media_31250.html. (дата звернення 18.05.2019)

Янішевська К. Д., Тимошенко О. О. Деякі проблеми протидії булінгу в Україні та шляхи їх вирішення. Науковий юридичний журнал: Правові новели. 2018. №4. С. 270-275.

Закон України № 2657-VIII від 18 грудня 2018 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19 (дата звернення 19.05.2019)

Закон України № 2145-VIII від 05 вересня 2017 р. «Про освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (дата звернення 19.05.2019)

Офіційний веб-портал Plan International United Kingdom URL: https://plan-uk.org. (дата звернення 21.05.2019)

Офіційний веб-портал влади Великобританії URL: https://www.gov.uk. (дата звернення 22.05.2019)

European Antibullying Network – Prof. Vasso Artinopoulou Ph. D.& Mrs. Iro Michael. 2014. 85 p. URL: http://www.antibullying.eu/sites/default/files/wk3_ean_strategy_position_paper_explanatorypaper_final.pdf. (дата звернення 18.05.2019)

Іваній О. М. Соціальна та кримінально-правова характеристика булінгу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2018. Випуск 3. Том 2. С. 107-110.

Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змін.) URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (дата звернення 23.05.2019)

Античные риторики. М.: МГУ, 1978. 352 с.

Офіційний веб-портал Міністерства освіти і науки України URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiya-bulingu/orgaizaciyi-yaki-zajmayutsya-pitannyami-buingu-v-ukrayini. (дата звернення 18.05.2019)

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 80731-X від 7 грудня 1984 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10. (дата звернення 22.05.2019)

Roberge, G. D. From zero tolerance to early intervention: The evolution of school anti-bullying policy. eJournal of Education Policy. Fall 2012. P. 1-6.

Health. Grade 9: Interim Edition. A curriculum Guide. Government of Newfoundland and Labrador. Department of Education, 2007. 90 p.

Костюк О. Досвід Канади щодо антибулінгової роботи у середній школі. Порівняльно-педагогічні студії. 2015. № 4 (26). С. 28-35.

Офіційний веб-портал United States Government URL: https://www.stopbullying.gov/prevention/at-school/index.html. (дата звернення 18.05.2019)

Conditions for the implementation of anti-bullying programmes in Norway and Ireland: a comparison of contexts and strategies U.V. Midthassela*, S.J. Mintonband A.M. O’Moore. – Vol. 39, No. 6, December 2009, р. 737–750.

Опубліковано
2019-12-26
Цитовано
0 статей
Як цитувати
Градова, Ю. (2019). НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУЛІНГУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 34-41. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-04