№ 88 (2018): Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов

Статті цього Вісника висвітлюють актуальні проблеми іноземної філології і зіставних перекладацьких студій, які залучають українську мову. На матеріалі англійської, німецької, української мов розглядаються важливі для науки питання когнітивістики, дискурсології, семантики і прагматики художнього і медіа дискурсу, лексикографії; зокрема, евристичних засад вивчення мовленнєвих універсалій, семіотики мультимодального тексту, інтертекстуальності, дискурсивного іміджу політика тощо.

Для лінгвістів, викладачів, аспірантів та пошукачів, студентів старших курсів.

Опубліковано: 2019-02-17

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика

Зіставні студії та перекладознавство