Вербалізація емоційних станів в мультимодальному тексті: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов)

  • Тетяна Геннадіївна Лук’янова Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна http://orcid.org/0000-0003-0348-9414
Ключові слова: асоціації, базові емоції, відчуття, ілюстрація, інтероцепція, інтерсеміотичний переклад, кольори, лінії, мультимодальність, почуття, семіотичний аналіз, фігури, форми

Анотація

Стаття присвячена проблемі перекладності візуальних текстів, конструювання значень на основі аналізу та порівняння дескрипцій емоцій, почуттів, відчуттів та асоціацій в мультимодальному тексті; в роботі розглядаються поняття мультимодальності, інтерсеміотичного перекладу, інтерпретації візуальних текстів ілюстрації; у статті досліджується комунікативна функція мультимодальних текстів, які містять знаки різних семіотичних систем і представляють одну референтну ситуацію різними засобами семіотики; висвітлюються особливості художньої мови ілюстрації; окреслюються питання інтероцепції та базових емоцій; проводиться семіотичний аналіз фігур, форм, ліній та кольорів та аналіз рецензій англомовних кінокритиків та кінофільму, інтерпретацій символіки ілюстрації українськомовними суб’єктами асоціативного експерименту; проводиться порівняльний аналіз трактувань емоційних станів у англомовних критичних статтях та представників української культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Антоненко Е. Ю. Язык цвета. URL: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1041271/ Antonenko_-_Yazyk_ cveta.html.
2. Архитектурное выражение, архитектурный язык – ключевые компоненты архитектуры. Понятия. URL: http://studall.org/all2-148671.html.
3. Барабанов А. Человек и архитектура: семантика отношений. URL: http://www.cloud-cuckoo.net/openarchive/wolke/rus/ Themen/021/Barabanov/Barabanov.htm.
4. Бердичевский Е. Г. Визуальная метафора в прикладном дизайне. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vizualnaya-metafora-v-prikladnom-dizayne.
5. Бердичевский Е. Г. Символика линий, форм и фигур в декоративно-прикладном и ювелирном искусствах. URL: http://docplayer.ru/38456898-Simvolika-liniy-form-i-figur-v-dekorativno-prikladnom-i-yuvelirnom-iskusstvah.html.
6. Загальна психологія. URL: https://pidruchniki.com/10650915/psihologiya/ nyuhovi_vidchuttya.
7. Какая температура в космосе? URL : https://www.techcult.ru/space/2335-kakaya-temperatura-v-kosmose.
8. Кибрик А. А. Мультимодальная лингвистика. URL: http://iling-ran.ru/kibrik/ Multimodal@Cog_Studies_2010.pdf.
9. Костяев А. И. Проекции температурной чувствительности Человека культурного. М. : Книжный дом «Либроком», 2010. 200 с.
10. Кросс-модальное различение. Национальная психологическая энциклопедия. URL: https://vocabulary.ru/termin/kross-modalnoe-razlichenie.html.
11. Любимов А. НЛП: мастерство коммуникаций. СПб. : Питер, 2003. 224 с.
12.  Мечковская Н. Искусства в свете семиотики: филогенеза и типология художественных языков человечества // Respectus Philologicus. 2002. № 2 (7). URL: http://filologija.vukhf.lt/2-7/mechkovskaja.htm.
13. Тороп П. Тотальний переклад: монографія. Вінниця : Нова книга. 2015. 264 с.
14. Фельдман Барретт, Ліза. Як народжуються емоції. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. 480 с.
15. Эко У. Сказать почти тоже самое. Опыты о переводе. М. : АСТ: CORPUS, 2015.736 с.
16. Archidirector. URL: https://federicobabina.com/ARCHIDIRECTOR.
17. Archidirectors. Directors. The architects of cinema URL: www.archidirectors.com.
18. Berardinelli J. 2001: A Space Odyssey (United Kingdom/United States, 1968). URL: http://www.reelviews.net/reelviews/2001-a-space-odyssey.
19. Ebert R. Great Movie. URL: 2001 A Space Odyssey movie review. https://www.rogerebert.com/reviews/great-movie-2001-a-space-odyssey-1968/.
20. Frederick B.R. Review: ‘2001: A Space Odyssey’. URL: https://variety.com/1968/film/reviews/2001-a-space-odyssey-1200421723/.
21. Morgenstern J. '2001: A Space Odyssey': Kubrick's sci-fi film was hardly seen as a classic in newsweek's 1968 review URL: https://www.newsweek.com/2001-space-odyssey-stanley-kubrick-1968-review-868725.
Опубліковано
2019-02-17
Як цитувати
Лук’янова, Т. (2019). Вербалізація емоційних станів в мультимодальному тексті: інтерсеміотичний переклад (на матеріалі англійської та української мов). Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (88), 105-111. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12322