Культурні, лінгвістичні й лексикографічні антецеденти англомовної лексикографії в Індії

  • Наталия Сергеевна Битко Криворожский факультет Запорожского национального университета https://orcid.org/0000-0003-2545-0289
Ключові слова: англомовна лексикографія Індії, класична індійська лексикографія, передумови формування індійської англомовної лексикографічної традиції, принципи побудови словників

Анотація

Англомовна лексикографія Індії грунтується на індійській лексикографічній традиції, британській лексикографічній традиції і інноваціях, які визначаються завданнями створення словників на матеріалі англійської мови, що використовувалася в Індії. Вивчення кожної з цих складових дозволяє виявити особливості формування індійської англомовної лексикографічної традиції, яка є невід'ємною частиною теорії лексикографії глобальної англійської, що розробляється сьогодні,. Мета цієї статті полягає в розгляді першого "кита", на якому стоїть англомовна лексикографія Індії, – класичної індійської лексикографії в період до появи перших словників англійської мови в Індії, а також перших перекладних словників на матеріалі місцевих мов Індії і мов ранніх хвиль колонізації. Критичний огляд словникової продукції показує, що в класичних індійських лексикографічних працях закумульований великий лінгвістичний і культурологічний матеріал, що широко використовується в роботах пізнішого часу. У рамках класичної лінгвістичної і лексикографічної традиції Індії були сформульовані й імплементовані в словникову практику методи й прийоми лексикографування різних шарів лексики, розроблені принципи створення словників різних типів. Подальша робота в цьому напрямку припускає вивчення словників, що зафіксували особливості англійської мови в Індії, в контексті мовної ситуації, що склалася в Індії в період європейської колонізації.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Волошина О. А. Речь божественная и человеческая в словаре-тезаурусе Амаракоша // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2016. Том 1. С. 172–181.
2. История лингвистических учений. Древний мир / [под ред. Десницкая А. В., Кацнельсон С. Д.]. Ленинград: Наука, 1980. 263 с.
3. Первопечатная христианская книга Индии: ретроспективный библиографический указатель (1557–1680) / [сост. В. В. Донских]. СПб.: БАН, 2015. 44 с.
4. Тавастшерна С. С. Становление и развитие лингвистической традиции в Древней Индии: дисс. ... канд. филол. наук. СПб., 2009. 193 c.
5. Biography Dictionary of Christian Missions / [ed. by Anderson G. H.]. Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company, 1999. 845 p.
6. Dictionaries: An International Encyclopedia of Lexicography / [ed. by Hausmann Fr. J., Reichmann O., Wiegand H. E., Zgusta L.]. Vol. 3. Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1991. P. 2487–2547.
7. History of Tamil Lexicography [Электронний ресурс]. Режим доступа: http://www.tamilvu.org/library/lexicon/html/his.htm
8. Indian Philology and South Asian Studies / [ed.by Wezler A., Witzel M.]. Vol. 1. Vol. 5. Berlin: Walter de Gruyter, 1995–2012.
9. Katre S. M. Current Trends in Indian Lexicography // Theory and Method in Lexicography. Western and Non-Western Perspectives / [ed. by L. Zgusta]. Columbia: Hornbeam Press, 1980. P. 177–189.
10. Kuiper F. B. J. Selected Writings on Indian Linguistics and Philology Amsterdam / [ed. by Lubotsky A., Oort M. S., Witzel M.]. Atlanta: Rodopi, 1997. 566 p.
11. Lexicography in India / [ed. by Misra B. G.]. Mysore: Central Institute of Indian Languages, 1980. 253 p.
12. Miranda R. Indian Lexicography // Encyclopedia of Language & Linguistics / [ed. by Brown K.]. Boston : Elsevier, 2006. P. 614–616.
13. Vogel C. Indian Lexicography. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1979. 401 p.
14. Zwartjes O. Portuguese Missionary Grammars in Asia, Africa and Brazil, 1550–1800 // Amsterdam: John Benjamins, 2011. 359 p.
Опубліковано
2019-02-17
Як цитувати
Битко, Н. (2019). Культурні, лінгвістичні й лексикографічні антецеденти англомовної лексикографії в Індії. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов, (88), 99-104. Retrieved із https://periodicals.karazin.ua/foreignphilology/article/view/12321