Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, еколінгвістики, дискурсології, семантики, прагматики, граматики, лінгвостилістики, лексикології, лінгводидактики.
Опубліковано: 2015-05-26

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика