Вісник містить статті з актуальних проблем когнітивної лінгвістики, еколінгвістики, дискурсології, семантики, прагматики, граматики, лінгвостилістики, лексикології, лінгводидактики.

Опубліковано: 2015-03-12

Весь випуск

Когнітивна лінгвістика